Våldsbrottsutredningar vid polisen i Östra Nyland hösten 2022 håller på att bli klara

Utgivningsdatum 5.1.2023 12.55 | Publicerad på svenska 16.1.2023 kl. 9.45
Nyhet

Nedan nämnda fall har utretts mellan augusti och oktober 2022. I en del fall har förundersökningen redan slutförts och i andra fall är den i sitt slutskede. Härnäst överförs de till åtalsprövning.

Grov misshandel i Vanda 25.8.2022 

Det misstänkta brottet har överförts till åklagaren med beteckningen grov misshandel.
Utanför en restaurang i Västerkulla blev en man misshandlad genom slag mot benet med en yxa både med egg- och hammarsidan. De skador som offret åsamkades av de slag som gjordes med yxans egg krävde sjukhusvård.

Åklagare i ärendet är Mika Appelsin.

Brott mot liv i Kervo 21.9.2022    

För förundersökningen av det misstänkta brottet har sökts förlängning. En ny tidsfrist för väckande av åtal har fastställts till 6.2.2023. Information om fallet har getts tidigare.

Fallet utreds som mord och två personer sitter fortfarande häktade på grund av brottsmisstanke.
Till åklagare har utsetts Kati Kuoppa och Jenna Laine.

Brott mot liv utanför en restaurang i Nurmijärvi 1.10.2022 

Det misstänkta brottet har överförts till åklagaren med beteckningen dråp. Information om fallet har getts tidigare.

Det uppstod bråk utanför restaurangen mellan två personer, vilket ledde till att den ena skadades av ett eggvapen med dödlig utgång. Den misstänkte är fortsatt häktad.

Åklagare i ärendet är Mika Appelsin och Outi Valtonen.

Försök till brott mot liv i en privat bostad i Korso i Vanda 12.10.2022 

Det misstänkta brottet övergår inom kort till åklagaren med beteckningen mordförsök. Information om fallet har getts tidigare.

Offret som sov på en soffa hade skjutits två gånger, en gång i bålen och en gång i handen. Utifrån det som framkommit vid förundersökningen misstänks dessutom ett skott ha avfyrats mot offrets huvud, men patronen brann inte av. Den misstänkte är fortsatt häktad.

Åklagare i ärendet är sanna Savolainen.

Försök till brott mot liv i Nurmijärvi 20.10.2022

Det misstänkta brottet har överförts till åklagaren med beteckningen försök till dråp.

I en privat bostad slutade kvällsfirandet med knivhuggning, där målsäganden fick skador i bröst- och ryggområdet av ett eggvapen. Den misstänkte är fortsatt häktad.

Åklagare i ärendet är Juha Hannila.

Efter att åtalsprövningen har inletts ansvarar åklagaren för att informera om ärendet.


 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland