Våldshandling, hemutryckningar, höga hastigheter och förare utan kort i Östra Nyland

Utgivningsdatum 14.6.2022 14.09 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 12.22
Nyhet

Förra veckan var polisen i Östra Nyland sysselsatt bland annat med en grov våldshandling, hemutryckningar samt höga hastigheter och förare utan kort. Dessutom är förundersökningen av en brottshelhet med flera misstänkta som varit under utredning inne på slutrakan.

Allvarlig våldshandling i Vanda

Söndagen den 12 juni 2022 ägde en grov våldshandling rum i Korso i Vanda, där offret fick livshotande skador som krävde sjukhusvård. 

– När polispatrullen kom till platsen såg de att offret låg på rygg framför en restaurang vid torget och flera personer hade samlats runt offret. Patrullen började genast ge livräddande första hjälpen till offret, berättar kriminalkommissarie Mikko Minkkinen.

– Patrullen samtalade med flera vittnen på platsen, men ingen av dem hade enligt egen utsago sett själva gärningen. Polisen kom den misstänkte gärningsmannen på spåren genom egna utredningsåtgärder. Mannen som misstänks för gärningen påträffades på måndagen och har nu gripits, fortsätter Minkkinen.

Fallet utreds av polisen i Östra Nyland under brottsbenämningen dråpförsök. Den misstänkte gärningsmannen kommer att begäras häktad, säger Minkkinen.

Förundersökningen av brottshelhet med flera misstänkta inne på slutrakan

Polisen i Östra Nyland har utrett en brottshelhet där flera personer misstänks ha gjort sig skyldiga till ett grovt häleribrott. Händelserna inträffade i april i år.

– Vi kom de misstänkta på spåret när målsäganden såg att hens egendom fanns till salu på en säljsida på nätet och omedelbart kontaktade polisen, berättar kriminalkommissarie Krista Vallila.

– Vår patrull begav sig till en fastighet i Träskända för att få tag på den misstänkta säljaren. Fyra personer greps i hallen misstänkta för grovt häleribrott och dessutom utfördes en husrannsakan för att hitta stulen egendom. I hallen påträffades ett par bilar som misstänks vara stulna och en stor mängd annan egendom som misstänks vara stulen, fortsätter Vallila.

– Under förundersökningen av den här brottshelheten har även andra stora egendomsbrott avslöjats som dessa samma personer misstänks ha gjort sig skyldiga till. Förundersökningen är nu inne på slutrakan och kommer sedan att gå vidare till åklagaren för åtalsprövning, sammanfattar Vallila.

Sommartidens höga stämning återspeglas i polisuppdragen - uppdrag ända till morgonen

– Under förra veckan utfördes totalt 2 200 olika polisuppdrag i området för polisinrättningen i Östra Nyland. Speciellt nätterna under veckoslutet var livliga. Patrullerna stötte i samband med uppdragen bland annat på rattfyllerister, berusade, misshandel och olika typer av störande beteende, berättar kommissarie Altti Pirinen.

– Antalet uppdrag som hänförde sig till skydd av individen var 314 under helgen, av dessa var 61 hemutryckningar. Misshandelsbrotten som inträffar under veckan sker fortfarande mestadels inom fyra väggar, det vill säga i människornas hem. Totalt registrerades 56 misshandelsbrott på privata platser hos oss, medan andelen misshandelsbrott på offentliga platser var 38, fortsätter Pirinen.

Helgens publikevenemang gick lugnt till

Några stora publikevenemang ordnades i området för Östra Nylands polisinrättning förra helgen. Evenemangen som ordnades i Hyvinge, Borgå och Vanda förlöpte i regel lugnt ur polisens synvinkel betraktat, säger Pirinen.

Mopedsamling, höga hastigheter och förare utan kort sysselsatte polisen

En gruppkörning med omkring 500 mopeder, som inleddes fredagen den 10 juni i Vanda och körde via Helsingfors till Tusby, förflöt relativt lugnt ur polisens synvinkel betraktat och större överdrifter kunde undvikas. Polisen avslutade evenemanget i Tusby och senare dess efterfest i Vinikby. Dessutom var patrullerna inom trafikpolissektorn sysselsatta med höga hastigheter i trafiken och förare utan kort under helgen.

– Under helgen misstänks åtminstone 14 förare ha gjort sig skyldiga till grov likgiltighet gentemot trafiksäkerheten och sex förare misstänks ha gjort sig skyldiga till grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vi påträffade sex förare utan kort i trafiken, berättar kriminalkommissarie Jukka Mustapää.

Den tunga trafiken kommer att intensivövervakas den här veckan

Övervakning av den tunga trafiken är ett av de prioriterade områdena inom polisens trafiksäkerhetsarbete 2022. Den här veckan kommer vi att intensivövervaka den tunga trafiken i linje med polisens riksomfattande övervakningstema.

– Vid övervakningen fäster vi särskild uppmärksamhet vid iakttagandet av kör- och vilotider, säkringen av lasten och fordonens skick där det fortsättningsvis har noterats helt klart de flesta förseelserna, säger Mustapää.

– Föremål för övervakningen är även faktorer som ger upphov till ouppmärksamhet, t.ex. telefoner och hinder för synfältet och bekämpning av grå ekonomi i samband med yrkesmässig trafik.
Utöver trafikövervakningen utför vi också utlänningsövervakning, för vilken vi vid behov får värdefulla sakkunnigtjänster i utlänningsfrågor och stöd från sakkunniga vid utlänningspolisen, fortsätter Mustapää.
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet