Vapenauktion den 14. Februari 2024 i Riihimäki

Utgivningsdatum 18.1.2024 9.43

Polisstyrelsens vapenförvaltning auktionerar ut skjutvapen och vapendelar som omhändertagits av polisen onsdagen den 14. Februari 2024 på Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki (ingång från gårdssidan). Parkera din bil så att den inte blockerar någons tillträde till fastigheterna i området!

Deltagning   

Personer, företag och organisationer som har rätt att förvärva ett skjutvapen eller vapendelar kan delta till auktionen. 

Endast personer som uppvisar en officiell identitetshandling, dvs. ett giltigt pass eller identitetskort och ett tillstånd för förvärv (ett körkort är inte tillräckligt), har tillträde till auktionsområdet. En vapensamlare ska dessutom uppvisa ett samlargodkännande. Utöver en officiell identitetshandling ska en representant för en näringsidkare inom vapenbranschen även uppvisa ett tillstånd för hantering av skjutvapen och ett näringstillstånd för vapenbranschen. 

Registrering

Efter att ha nått området, gå till registreringsstället och uppvisa officiella dokumenter. Du kommer att få en köparnummerskylt. Numret låter dig lämna och återvända till området (skylten presenteras för polisen vid porten).

Visning av föremål

Efter registrering har du möjlighet att bekanta dig med de auktionerade föremålen ca. 8:30 - 9:45.

Handskar måste användas vid hantering av föremål!

Vapenförteckningar

Vapenförteckningarna ingår som bilaga till detta meddelande. Läs vapenförteckningarna noggrant i förväg. Ändringar i förteckningar är möjliga. Inga förteckningar delas ut på auktionen. 

Utgångspriset för föremål som auktioneras ut är 50 euro. Bekanta dig noggrant med auktionsförfarandet och auktionsvillkoren samt frågor om betalning och överlåtelse av föremålen före auktionen Vapenauktioner - polisens offentliga vapenauktioner på uppdrag av vapenägare - Polisen (poliisi.fi).

Ytterligare information

planerare Asta Jaakkola 
e-post asehallinto@poliisi.fi

Auktion Polisstyrelsen