Var förutseende och byt till vinterdäck redan innan väglaget kräver det

20.10.2021 10.13
Nyhet

Halt väglag kan nu överraska i trafiken på natten och på morgonen även i söder. I synnerhet broar och ramper är riskfyllda platser. En trafikolycka kan undvikas genom att vara förutseende, korrekt situationshastighet, tillräckligt säkerhetsavstånd och däck enligt väglaget.

Enligt vägtrafiklagen ska vinterdäck användas när vädret eller väglaget förutsätter det från början av november till slutet av mars. 

– Vinterdäcken ska med andra ord också användas i november och mars om vädret eller väglaget kräver det, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

På andra sidan, om vädret eller väglaget inte förutsätter användning av vinterdäck, är det tillåtet att köra med sommardäck också på vintern.

Vilka väglag kräver vinterdäck?

– I lagen avses sådana vägförhållanden på vägnätet och även på de mindre vägarna i området, i vilka det skulle vara nödvändigt att använda vinterdäck på grund av befintligt eller möjligt halt väglag, förtydligar Heikki Kallio.

I enskilda fall är det trafikövervakaren, dvs. i allmänhet polisen, som fastställer om omständigheterna är sådana att vinterdäck bör användas.  En del av dem som kör med sommardäck vid vinterväglag kan orsaka kollisioner eller avkörningar. 

Lagen betonar eget ansvar

Vägtrafiklagen betonar trafikantens eget ansvar i trafiken. Även bestämmelsen om vinterdäck litar på förarens omdöme.

– När det är halt får man inte köra med sommardäck.  Det är alltså ingen bra idé att köra iväg på sommardäck på morgonen om snöfall eller i övrigt halt väglag är att vänta under dagen. Om man dock “överraskas” av halka, ska man naturligtvis inte ge sig iväg exempelvis hemåt utan vinterdäck, säger Kallio.  

Om det är snö på vägen är det uppenbart vinterväder.  Men om vägen delvis är frusen på något sporadiskt ställe på grund av nattfrost, är det inte nödvändigtvis fråga om vinterväglag. 

– I samtliga fall ska föraren dock anpassa körhastigheten till omständigheterna så att varken den egna eller andras säkerhet riskeras, betonar Kallio. 

Vad säger vägtrafiklagen?

Den nya vägtrafiklagen (729/2018) trädde i kraft för drygt ett år sedan. Som en följd av detta ändrades bestämmelserna om vinterdäck (§ 105) enligt följande:


Däck som ska används vintertid

Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas under månaderna november, december, januari, februari och mars på följande fordon:

  1. personbilar med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton,
  2. paketbilar,
  3. specialbilar med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton, 
  4. motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar,
  5. släpvagnar som dras av ett fordon som avses i 1–4 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton.

Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter under månaderna november, december, januari, februari och mars användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på lastbilar och bussar, på personbilar och specialbilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen. 

På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då användas däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
vinterdäck
vägtrafiklag