Vinterväglag kräver vinterdäck – polisen bedömer behovet

2.3.2021 9.36
Nyhet

Enligt den nya vägtrafiklagen ska vinterdäck användas från början av november till slutet av mars när vädret eller väglaget förutsätter det.

– Den nya vägtrafiklagen alltså skärpte kraven som gäller användning av vinterdäck mellan november och mars. Vinterdäck ska i fortsättningen även användas under november och mars om vädret eller väglaget förutsätter det, säger polisinspektör Heikki Kallio från Polisstyrelsen.

Å andra sidan innebär ändringen även att det är tillåtet att köra med sommardäck på vintertid om vädret eller väglaget inte förutsätter användning av vinterdäck.

Hurdant väglag kräver vinterdäck?

– I lagen avses sådant väglag där det finns behov till användning av vinterdäck på grund av befintlig eller eventuell halka på områdets vägnät då man även tar hänsyn till de mindre vägarna, preciserar Heikki Kallio.

Trafikövervakaren, alltså vanligen polisen fastställer i enstaka fall om förhållanden är sådana att vinterdäck ska användas. Enligt Kallio har sammanlagt 75 böter och 36 avgifter för trafikförseelse påförts för användning av sommardäck vid vinterväglag mellan november och januari.

– En del av dem som kört med sommardäck vid vinterväglag har orsakat kollisioner eller avkörningar. Därför uppmanar polisen att tänka över noga innan man ger sig i väg med sommardäck.

Den nya lagen betonar det egna ansvaret

Syftet med den nya vägtrafiklagen har varit att betona trafikantens eget ansvar i trafiken. Även i bestämmelsen om vinterdäck litar man på förarens omdöme.

– När det är halt är det inte tillåtet att köra med sommardäck. Man ska inte ge sig i väg med sommardäck på morgonen om det förväntas snöfall eller halt väglag under dagens lopp. Om halkan kommer som överraskning ska man förstås inte köra till exempel tillbaka hem utan vinterdäck, säger Kallio.

Om det finns snö på vägen är det ett tydligt tecken på vinterväglag. Men om vägen är delvis isig på enstaka ställen på grund av nattfrost är det inte nödvändigtvis vinterväglag.

– Men bilisten ska i varje fall avpassa körhastigheten efter förhållanden så att den egna och andras säkerhet inte äventyras, betonar Kallio.

Vad säger den nya vägtrafiklagen?

Den nya vägtrafiklagen (729/2018) trädde i kraft den 1 juni 2020. Med den ändrades vinterdäckbestämmelserna (105 §) på följande sätt:

Däck som ska användas vintertid

Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas under månaderna november, december, januari, februari och mars på följande fordon:

1) personbilar med en totalmassa som är högst 3,5 ton;
2) paketbilar;
3) specialbilar med en totalmassa som är högst 3,5 ton; 
4) motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar;
5) släpvagnar som dras av ett fordon som avses i 1–4 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton.

Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter under månaderna november, december, januari, februari och mars användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på lastbilar och bussar, på personbilar och specialbilar med en totalmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen.

På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då användas däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre.Närmare information: polisinspektör Heikki Kallio, tfn 0295 481 556

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
organisationer {system)
trafik
trafikövervakning
vinterdäck