Vitja-projektet prioriterar åtgärder för att stärka brottsbekämpningen

Utgivningsdatum 3.4.2023 10.00
Nyhet

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen beslutade att gå vidare med Vitja-projektet enligt en prioriterad modell. Utvecklingsarbetet inriktas nu på de informationssystem som polisen förfogar över och på funktioner som brottsbekämpningen är i stort behov av, såsom Polo, informationssystemet för polisärenden och polisens e-tjänster.

Genom valet strävar polisen efter att underlätta genomströmningen av de ärenden som undersöks och hanteringen av ärendemassorna. Utifrån responsen från personalen utvecklas polisens underrättelsesystem Poti också så att det blir mer användarvänligt genom att användargränssnittet och sökfunktionerna förbättras.

– Polisens verksamhetsmiljö har förändrats under årens lopp och brottsbekämpningen behöver allt mer hjälp på fältet för att hantera brottsärenden. Därför strävar vi efter att utveckla en verksamhetsmodell där polispatrullerna kan handlägga klara och snabba brottsärenden till ett förundersökningsprotokoll på en gång. På så sätt undviker vi att flera olika personer måste sätta sig in i samma ärenden om och om igen, säger polisinspektör Pekka Sallinen från Vitja-utredningsarbetsgruppen.

Polisstyrelsen fortsätter att utreda Vitja-projektets omfattning och alternativ teknik och strävar efter att hitta den bästa lösningen för den utmanande systemhelheten som håller i årtionden. Projektet borde ha blivit färdigt i slutet av detta år, men enligt de uppskattningar som gjorts blir projektet färdigt tidigast 2026 och skulle behöva tilläggsfinansiering på över 30 miljoner euro.

Det arbete som gjorts inom Vitja har skapat färdiga informationsmodeller för polisen som kan utnyttjas i framtida lösningar. Cirka 60 procent av projektets förundersökningsdel är klart. De inköp som görs i projektets förundersökningsdel avbryts. Endast den utveckling som också kan utnyttjas framöver kommer att fortsätta. 

Inom Vitja har man tagit i bruk polisens underrättelsesystem Poti, som också används av andra säkerhetsmyndigheter. Under ledning av projektet har man också förnyat polisens e-tjänster samt den omfattande helheten för förbehandling av elektroniska brottsanmälningar.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet