Länkstig

Navigeringsmeny

Polisens anvisningar till HUS-dataskyddsbrottets målsäganden

Psykiskt stöd och råd under straffprocessens olika skeden

Psykiskt stöd och råd under straffprocessens olika skeden

Brottsofferjouren samarbetar med Centralkriminalpolisen. Brottsofferjouren erbjuder psykiskt stöd och råd under straffprocessens olika skeden och erbjuder hjälp med hur den elektroniska brottsanmälan ska fyllas i.

Stöd och råd till HUS-dataskyddsbrottets offer - Rikosuhripäivystys

Om du under straffprocessen behöver praktiska råd eller psykiskt stöd kan du kontakta telefontjänsten Brottsofferjouren 116 006, tjänsten RIKUchat eller lämna begäran om kontakt till Brottsofferjouren (RIKU).