Länkstig

Corona och polisen - hero

Corona och polisen

 

Polisen upprätthåller också allmän ordning och säkerhet i förhållande till korona.

 Grafisk bild av ett coronavirus.

Navigeringsmeny

Corona och polisen - sisältö

Begränsningar av rörelse och allmän ordning

Polisen har rätt att isolera, stänga eller tömma en offentlig plats eller ett område eller förbjuda eller begränsa trafiken där om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En polisman kan för att stärka isolering ge nödvändiga order och förbud som gäller alla.

Att underlåta att lyda en befallning av en polis är kriminaliserad tredska mot polis. Polisen kan gripa personen för olydnad om hen skulle orsaka en betydande störning eller omedelbar fara för allmän ordning och säkerhet. Den gripna personen kan hållas kvar så länge det finns skäl att tro att hen kan orsaka störningar eller fara, dock maximalt i 24 timmar.

Polisens uppgifter baseras alltid på lagar och förordningar.

Innehållspublicerare

null Polisen i Uleåborg önskar en fridfull jultid (video)

Polisen i Uleåborg önskar en fridfull jultid (video)

14.12.2020 11.43
Nyhet

Polisen i Uleåborg önskar en fridfull och god jultid. Det exceptionella året har varit en påfrestning och prövning för alla. Fenomen som framhävs särskilt i polisens analys är mentala problem, drogproblem, närståendevåld, nätbedrägeri och trafiksäkerhet.

Polisinrättningen i Uleåborg har publicerat en julsång på YouTube, med vilken vi påminner om att ingen ska lämnas ensam i problemsituationer.  Det finns hjälp att få.  Vi uppmuntrar människor att söka hjälp i tid och på rätt ställe. 

– Så som man sjunger “Giv mig ett hem på fosterjord, en gran med barn i ring!” önskar vi inom polisen en fridfull och harmonisk jul i alla hem. Det är ingen skam att söka hjälp, konstaterar polischef Mika Heinilä.

Polisens kampanj Vakna! har en webbplats där det finns Podcasts att lyssna på samt länkar till hjälpande instanser.
Ytterligare information poliisi.fi/vakna

Video ’En fridfull jul – Du är inte ensam’ 

Psalmen ’Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt’ har komponerats av Finlands nationalkompositör, Jean Sibelius.
Sibeliusdagen och den finländska musikens dag firades den 8 december 2020.

Polisinrättningen i Uleåborg vill tacka Uleåborgs stad för plats för videoinspelning och Uleåborgs ev.luth. församlingar för plats för ljudupptagning vid produktionen av videon.
 

Kajanaland Liikenne Norra Österbotten Nyheter Poliisin ennaltaestävä toiminta Polisinrättningen i Uleåborg Rikokset ja tutkinta Övervakning och larmverksamhet
covid-19
jul
psykiska problem
rusmedelsproblem
sociala problem
trafiksäkerhet

Kom ihåg dessa

Allmän sammankomst och demonstration

Håll alltid ett säkerhetsavstånd.

Corona - länkar