Corona och polisen - hero

Corona och polisen

Polisen upprätthåller också allmän ordning och säkerhet i förhållande till korona.

Undvik att besöka polisens serviceställen om ditt ärende inte är brådskande. Du kan till exempel ansöka om pass och id-kort på nätet och göra en elektronisk brottsanmälan i de flesta fall. 

 Grafisk bild av ett coronavirus.

Navigeringsmeny

Corona och polisen - sisältö

Begränsningar av rörelse och allmän ordning

Polisen har rätt att isolera, stänga eller tömma en offentlig plats eller ett område eller förbjuda eller begränsa trafiken där om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En polisman kan för att stärka isolering ge nödvändiga order och förbud som gäller alla.

Att underlåta att lyda en befallning av en polis är kriminaliserad tredska mot polis. Polisen kan gripa personen för olydnad om hen skulle orsaka en betydande störning eller omedelbar fara för allmän ordning och säkerhet. Den gripna personen kan hållas kvar så länge det finns skäl att tro att hen kan orsaka störningar eller fara, dock maximalt i 24 timmar.

Polisens uppgifter baseras alltid på lagar och förordningar.

Innehållspublicerare

Kom ihåg dessa

Var och en av oss kan göra skillnad

Skydda dig mot infektion så att du kan skydda andra. Hälsovården utfärdar riktlinjer baserade på forskad information. Den regionala regeringen beslutar om regionala rekommendationer och begränsningar för att stoppa korona.

Corona - länkar