Corona och polisen - hero

Corona och polisen

 

Polisen upprätthåller också allmän ordning och säkerhet i förhållande till korona.

 Grafisk bild av ett coronavirus.

Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Navigeringsmeny

Corona och polisen - sisältö

Begränsningar av rörelse och allmän ordning

Polisen har rätt att isolera, stänga eller tömma en offentlig plats eller ett område eller förbjuda eller begränsa trafiken där om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En polisman kan för att stärka isolering ge nödvändiga order och förbud som gäller alla.

Att underlåta att lyda en befallning av en polis är kriminaliserad tredska mot polis. Polisen kan gripa personen för olydnad om hen skulle orsaka en betydande störning eller omedelbar fara för allmän ordning och säkerhet. Den gripna personen kan hållas kvar så länge det finns skäl att tro att hen kan orsaka störningar eller fara, dock maximalt i 24 timmar.

Polisens uppgifter baseras alltid på lagar och förordningar.

Innehållspublicerare

Kom ihåg dessa

Allmän sammankomst och demonstration

Håll alltid ett säkerhetsavstånd.

Corona - länkar