Få förseelser i restauranger och andra matserveringar

Utgivningsdatum 19.3.2021 13.58
Nyhet

Enligt polisen har restaurangerna och övriga matserveringar följt mycket väl de coronarelaterade bestämmelserna som trädde i kraft måndagen den 8 mars 2021.

Enligt polisinspektör Ari Järvenpää vid Polisstyrelsen genomförde polisen under den första övervakningsveckan närmare 2 600 restauranginspektioner i samband med vilka påträffades mycket litet att anmärka på. Vissa restauranger kunde inspekteras flera gånger.

- Polisen registrerade ett tiotal ringa förseelser. Det var bara en restaurang som det var nödvändigt att göra en anmälan om, säger han.

Enligt Järvenpää skedde förseelserna främst på takeaway-restauranger, där kunderna hade stannat kvar för att äta på försäljningsstället eller i dess omedelbara närhet eller på en täckt terrass. I två restauranger fanns det kunder, i den ena av dem fanns det inga synliga coronaanvisningar. 

Polisernas åtgärder bestod främst av anmärkningar som uppmanade överlopps personer att lämna platsen och gav en muntlig anmärkning till den ansvariga för verksamheten. 

I ett av fallen registrerade polisen först en anmälan och inspekterade senare stället på nytt.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet