Tidsbeställningen till tillståndsservicen inom Polisinrättningen i Västra Nyland är fortfarande överbelastad

Utgivningsdatum 16.9.2021 8.39 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 8.44
Nyhet

Efterfrågan på pass och identitetskort är för tillfället mycket stor, av vilken orsak tidsbeställningen till tillståndsservicen inom Polisinrättningen i Västra Nyland är överbelastad. Nya tider frisätts varje vecka och annullerade tider frisätts nästan varje dag.

Tillståndschef Leena Höysniemis rekommendation till kunderna är att, trots långa köer till tidsbeställningen, beställa tid på polisens nätsidor. Tider frisätts till tjänsten varje vecka och de sträcker sig för tillfället 6 veckor framåt. Så gott som dagligen annullerar kunder också sina tider till olika polisstationer och dessa tider kan bokas av följande kund.

− De som bokar är nog snabba och jag förstår att det harmar om man inte får tid till närpolisstationen. Det lönar sig dock att för säkerhets skull kolla lite senare på nytt, säger Höysniemi.

Redan före Coronaepidemin var rådet till kunderna, att kolla hur länge deras resedokument var i kraft och att reservera tid för förnyande minst 1-2 månader före sista giltighetsdagen.

Det tidigare passet eller identitetskortet är bra att ta med till polisstationen, om ärendet kräver ett besök för identifiering.

Service med könummer är i första hand menad till att sköta brådskande tillståndsärenden och till dem, som inte kan sköta ärenden elektronisk

Förutom tidsbeställningen så är också servicen med könummer mycket överbelastad. Könummer är i huvudsak menad för att sköta brådskande ärenden och för dem som inte kan beställa tid eller använda elektroniska tjänster.

− Om du kommer för att uträtta ärenden utan tidsbeställning, så förbered dig på långa väntetider. I tex Esbo huvudpolisstation är det dagligen flera tiotal och till och med över tvåhundra som köar. Vår personal jobbar hårt för att få alla betjänade, men köer bildas oundvikligen trots det med denna kundmängd, berättar Höysniemi.

Förutom på Esbo huvudpolisstation erbjuds också tillståndsservice på Lojo, Kyrkslätt och Raseborgs polisstationer. Öppethållningstider till alla polisstationer finns på polisens nätsidor och tider till dem finns på tidsbeställningstjänsten. De som har ärende till Esbo bör observera att tillståndskunder betjänas nu i tillfälliga utrymmen på adressen Knektbrogränden 4 A 4.

Resedokument (pass och identitetskort) har ingen hemorttillhörighet, så man kan sköta sina ärenden på andra serviceställen än hemortens polisstation.

Förnyelse av resedokument som samlats under ett och ett halvt år 

Tillståndschef Höysniemi berättar att bakgrunden till denna rusning är att alla resedokument, som under senaste ett och ett halvt år har förfallit, nu skall förnyas.

− På grund av coronan måste man nu få detta åtgärdat snabbt.  Till exempel här i Västra Nyland så hade man ansökt om 33 000 pass förra året till slutet av augusti, men i år är motsvarande siffra från samma tid redan 40 000. Min egen gissning är att denna rusning fortsätter åtminstone till slutet av året.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst