Coronaåret var utmanande för övervakningen av grå ekonomi

Utgivningsdatum 20.4.2021 8.45
Nyhet

Myndigheterna har tagit i drift nya övervakningsmetoder. Den ekonomiska brottslighet som kom till polisens kännedom ökade från det föregående året, Skatteförvaltningen påförde i sin tur skatter till ett belopp på över 80 miljoner euro utifrån granskningarna inom grå ekonomi. Uppgifterna framgår av statistiken över bekämpningen av grå ekonomi år 2020, som publiceras idag.

På grund av coronasituationen var fjolåret utmanande för de myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Trots utmaningarna kunde myndigheterna reagera på den nya situationen och ta fram nya sätt för att bekämpa grå ekonomi. Till exempel infördes granskningar på distans. På grund av sjukdomssituationen ökade vikten för informationsutbytet mellan myndigheterna och informationsanalysen, vilka sedan tidigare fanns i utbudet av metoder.  Informationsutbytet användes effektivt till exempel i övervakningen av de coronastöd som beviljades till företagen och beställaransvarslagen.

Den ekonomiska brottslighet som kom till polisens kännedom ökade med 15 procent från fjolåret

Förra året registrerade polisen sammanlagt 2 251 brottsärenden med anknytning till ekonomisk brottslighet. Antalet öppna ärenden relaterade till ekonomisk brottslighet har nu ökat under de två senaste åren. Under fjolåret ökade bland annat de grova skattebedrägerierna, mutbrotten, människohandelsbrotten och bedrägerierna. Under pandemin har inte nya former av ekonomisk brottslighet kommit fram.

Vid utredningen av ekonomiska brott har utredningsprocesserna för försnabbat förfarande använts, vilket har medverkat till att fler ekonomiska brott än tidigare har kunnat utredas och avslutas. 
 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen