Våldet i hemmen och sexualbrotten har ökat i Östra Nyland

Utgivningsdatum 27.7.2021 10.57 | Publicerad på svenska 3.8.2021 kl. 14.22
Nyhet

Det exceptionella coronaåret syns i brottsstatistiken för Östra Nyland från början av året – det registrerades klart färre brott som begåtts på offentliga platser än tidigare. Våldet och sexualbrotten har emellertid flyttat till hemmen.

Brottsstatistiken från polisinrättningen i Östra Nylands för januari–juni visar särskilt att brott som begåtts på offentliga platser har minskat.

– Om man jämför med situationen i fjol, fanns det då ännu inte samma restaurangrestriktioner under årets första månader som i år. På grund av restriktionerna har människorna i år rört sig klart mindre än tidigare, vilket syns i polisens statistik: fallen av både misshandel, narkotikabrott och rån har minskat, säger biträdande polischef Seppo Kujala från polisinrättningen i Östra Nyland.

Misshandelsfallen har emellertid flyttat till människornas hem.

– Våldet inom fyra väggar har ökat. Det är mycket viktigt att misshandelsoffren gör polisanmälan med låg tröskel för att polisen snabbt kan komma till hjälp och avbryta situationen. Offret för misshandeln får då också snabbare hjälp, säger kriminalöverkommissarie Petri Eronen vid polisinrättningen i Östra Nyland.

Misshandelsbrott kan ibland också vara förknippade med sexualbrott. I år har en tredjedel fler sexualbrott registrerats än i januari–juni i fjol.

– Både våldtäkter, fall av sexuellt utnyttjande av barn och andra sexualbrott har i år registrerats oftare än tidigare, och största delen av dessa brott har också begåtts i hemkretsen. Oberoende av om det är fråga om ett vålds- eller ett sexualbrott ska dessa brott anmälas till nödcentralen snarast möjligt med låg tröskel genom att man ringer 112, påminner Eronen.

Katalysatorstölder och utpressningar har sysselsatt polisen

I år har det redan registrerats 137 fler olaga intrång i fordon än i fjol. Det beror bland annat på att tjuvarna lagt beslag på framför allt bilkatalysatorer. 

– De har stulit katalysatorer från parkerade bilar. Polisen har redan gripit en del tjuvar, men om du vet något om stölderna lönar det sig att tipsa polisen, säger Eronen.

I Östra Nyland kan man skicka icke-brådskande brottstips till polisen per e-post på adressen uusimaa@poliisi.fi. Om man däremot ser någon som är i full gång att göra inbrott, ska man i en sådan akut situation ringa direkt till nödcentralen 112.

Även utpressningsbrotten framträder i statistiken. I år har 75 fler fall av utpressning registrerats jämfört med fjolåret. Det innebär en ökning med över 80 procent. Det finns dock en enkel förklaring till att antalet utpressningsbrott har ökat.

– Dessa utpressningsbrott har sitt ursprung i det dataintrång som Vastaamo utsattes för i fjol. Flera tiotals utpressningar i anslutning till detta har fortfarande registrerats i år, säger Eronen.

Stug- och bostadsinbrotten har minskat – men eventuellt bara tillfälligt

Polisens brottsstatistik visar också att stug- och bostadsinbrotten har minskat. 

– Rörliga kriminella grupper står bakom en stor del av bostads- och stugbrotten och dessa grupper kommer till Finland från utlandet. Eftersom den internationella rörligheten har begränsats under det senaste året, har det i Finland inte funnits rörliga kriminella grupper på samma sätt som tidigare, förklarar Eronen.

 – Men man ska inte tro att nuläget är bestående. När den internationella trafiken ökar igen, ökar sannolikt också den internationella brottsligheten. Därför lönar det sig fortfarande att ta väl hand om säkerhetsanordningarna i hemmet och på sommarstugan, säger Eronen.

Nästan 800 fler trafikbrott än i fjol

Polisen har redan i år ingripit mot nästan 800 fler trafikbrott i Östra Nyland jämfört med i fjol – trots att man har varit tvungen att kraftigt minska blåstesterna som en arbetarskydds- och försiktighetsåtgärd.

– Särskilt de grova fortkörningarna, alltså grovt äventyrande av trafiksäkerheten, har ökat när det har funnits utrymme att trampa på gasen på tomma gator. Man har också kunnat haffa nästan lika många rattfyllerister i trafiken som i fjol, även om polisen inte har kunnat utföra blåstester på vägtrafikanter på samma sätt som tidigare. Det verkar som om man lyckats rikta polisens övervakning till rätt platser, säger kommissarie Asko Sartanen

Sartanen betonar dock att det ännu på ett mer allmänt plan är för tidigt att säga hur coronatiden har påverkat folks trafikbeteende. 

– Det kan hända att förändringarna i arbetsresor, distansarbete och sätt att tillbringa fritiden på lång sikt börjar återspeglas också i trafiksäkerhetsstatistiken. Sådana slutsatser kan dock inte dras förrän senare. Polisen fortsätter den aktiva trafikövervakningen och vi kan dra slutsatser av resultaten senare vid en långtidsjämförelse, säger Sartanen.

Antalet tillståndsansökningar började öka i början av sommaren

Coronarestriktionerna och rekommendationerna påverkade ännu i början av året i synnerhet antalet ansökningar om pass och offentliga tillställningar. I och med att coronarestriktionerna lindrades i början av sommaren ökade efterfrågan på resedokument, pass och identitetskort avsevärt. I år har över 5 000 fler identitetskortsansökningar gjorts jämfört med förra året. Efterfrågan på pass har också ökat.

– I juni utfärdades nästan lika många pass som i juni 2019. Ökningen av efterfrågan har synts hos oss vid polisens tillståndsserviceställen som förlängda köer i tidsbokningen och som rusning vid serviceställena. Det lönar sig för alla som ansöker om pass, identitetskort och andra tillstånd att beakta att tillståndsärendena i de flesta fall kan skötas elektroniskt på polisens webbplats poliisi.fi, påminner tillståndschef Maria Eronen.

– Ett besök på polisstationen är inte heller bundet enbart till polisstationen på den egna orten. Tillståndsärendena kan skötas på vilken polisstation som helst, till exempel på polisens tillståndsserviceställe som ligger närmast den egna sommarstugan, fortsätter Eronen.

Ta del av statistiken för 2021

Statistiken för 2021 för polisinrättningen i Östra Nyland finns i tillgängligt format på poliisi.fi/sv/statistik. 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Östra Nyland