Navigeringsmeny

Offentliga delgivningar och kungörelser

Offentliga delgivningar och kungörelser 

Undan meddelas om offentliga delgivningar.  Här ser du också kungörelser, samt vår auktions- och anskaffningsanmälningar. 

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentlig delgivning, kungörelser och annonser

Offentlig delgivning, offentliga kungörelser och polisens övriga annonser, såsom upphandlingsannonser, syns i den ordning de publicerats.

Offentlig delgivning ges när den person som ska få beslutet inte har nåtts. Därför delges informationen om beslutet offentligt.

Kungörelserna behandlar oftast beslagtagen egendom som ska kungöras offentligt.