Innehållspublicerare

Polisenheternas kontaktinformation förnyas på webbplatsen Polisen.fi. Samtidigt förändras också sökningsfunktionen för kontaktinformation och dess struktur. Den största enskilda ändringen är att polisstationernas egna kontaktinformationssidor slopas. 

Medan ändringen pågår kan det på Poliisi.fi-sidorna finnas bristfällig kontaktinformation.

Läs mer om förnyelsen av kontaktinformationen

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Fredrikshamns polisstation

-
Tillståndstjänsterna vid Fredrikshamns polisstation betjänäs i Fredrikshamns stadshus, Puistokatu 2. Vi har egen ingång från gatan.Polisstationen är öppen på tisdagar klockan 9.00 - 16.15. Du kan get service med olika tillståndsärenden, till exempel beställing av pass och identitetskort, endast vapenärenden och körkostsärenden hanteras i Kotka. På Fredrikshamns polisstation kan man även anmälä brott via bildtelefon. Denna tjänst är endast efter överenskommelse. När bokningen är gjord kan du anlända till brottsanmälan under den bokade tiden och där väntar du poliskonstapel. Hittegods du kan exportera to gemensamma servicestället i Fredrikshamns stads kudtjänst. Du kan överlämna små hittegods som du har hittat, t.ex. plånböcker, nycklar, mobiltelefoner. För Större hittegods ring Kotkas hittegodsnummer 0295 414 514. Den gemensamma serviceställen hjälper även till vid möten och är öppen måndag till torsdag kl 9-15 och fredag 9-15. Våra övriga polisstationer ligger i Kotka, Kouvola, Villmanstrand och Imatra.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Puistokatu 2, 49400 HAMINA

Postadress

Ruukinkatu 12, 48101 Kotka

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 331
 • Hittegods
  0295 414 514
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 435 464