Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Hyvinge polisstation, tillståndsärenden

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Östra Nyland
Hyvinge polisstation är beläget nära centrum på gå avstånd från järnvägsstationen. Hos oss kan du ansöka om pass, id-kort, säkerhetsbranschens tillstånd och andra tillstånd. Vänligen notera att vapenärenden kan inte skötas i Hyvinge. Vår service och öppethållningstider finns nedan.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Urakankatu 1, 05800 HYVINGE
Tillståndsservicen finns på gatunivå.

Postadress

PB 62, 05801 HYVINGE

Öppettider

  • mån
    9.00–16.00
  • tis
    9.00–16.00
  • ons
    9.00–16.00
  • tors
    9.00–16.00
  • fre
    9.00–16.00

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 430 291
  • Andra polisärenden
    0295 435 100
    mån–fre 8.30–12.00
  • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
    0295 417 914
    mån–fre 8.30–12.00
  • Brottsundersökning
    0295 435 100
    mån–fre 8.30–12.00
  • Körrätt
    0295 434 900
    mån–fre 9.00–11.00
  • Polisanmälningar, information
    0295 435 100
    mån–fre 8.30–12.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
    0295 419 800
    mån–fre 8.00–16.15
  • Tillståndsärenden
    0295 434 900
    mån–fre 9.00–11.00
  • Tipstelefon
    0295 413 636
  • Trafikövervakning
    0295 435 100
    mån–fre 8.30–12.00
  • Växel
    0295 430 291
    mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass

Körkortskategorin kan sänkas och specialvillkoren för körkortet kan ändras om det finns anledning till det.

Återställande av körrätt

När körförbudet upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

Övervakad körrätt

Ett alkolåskörkort kan beviljas av hälsoskäl eller till en person som misstänkts för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott.

Anmälan om gissningstävling

Gissningstävlingar är varulotterier och förutsätter att man gör en skriftlig anmälan till polisen.

Anmälan om småskalig insamling

Penninginsamling förutsätter tillstånd av polisen. En penninginsamling kan även anordnas som en småskalig insamling som ska anmälas hos polisen.

Tillstånd för varulotteri

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd av polisen.

Tillstånd för varuvinstautomat

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt.

Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar

Tillstånd för att inneha vissa spelautomater, spelanordningar och lyckohjul som snurras för hand kan ansökas om vid lokala polisinrättningen.

Allmän sammankomst

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören anmäla till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Anmälan om offentliga tillställningar

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning skall lämnas till polisen på den ort där tillställningen ordnas.

Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

Identifiering av en person

Ansökan om identifiering för identifieringshandling fylls i för att ansöka om ett identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat.

Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Brottsanmälan

Den som blivit offer för ett brott bör göra en brottsanmälan till polisen så fort som möjligt.

Godkännande som ordningsvakt

Den som utför ordningsövervakningsuppgifter ska ha ett giltigt ordningsvaktskort.

Godkännande som säkerhetskontrollör

Säkerhetskontroller kan utfärdas av personer som har godkänts av polisen och utbildats.

Godkännande som tillfällig väktare

Ett tillfälligt väktarkort krävs av en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader.

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som i förvärvssyfte utför säkerhetsskyddsuppgifter ska ha ett giltigt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Godkännande som väktare

Den som utför väktaruppgifter ska ha ett giltigt väktarkort.

Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Fyrverkeriuppvisningar får ordnas av företag som innehar tillstånd till detta av TUKES.

Anmälan om sprängningsarbete

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.