Innehållspublicerare

Polisenheternas kontaktinformation förnyas på webbplatsen Polisen.fi. Samtidigt förändras också sökningsfunktionen för kontaktinformation och dess struktur. Den största enskilda ändringen är att polisstationernas egna kontaktinformationssidor slopas. 

Medan ändringen pågår kan det på Poliisi.fi-sidorna finnas bristfällig kontaktinformation.

Läs mer om förnyelsen av kontaktinformationen

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Imatra polisstation

-
Imatra polisstation ligger i Mansikkala. Polisjouren tar emot brottsanmälningar tisdagar och onsdagar klockan 9–12. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd tisdagar och onsdagar klockan 9–12 och 13–16.15. Vid hittegods betjänar Villmanstrands polisstation. Du kan fråga efter upphittade nycklar vid Imatras tillståndsservice öppettider. Du kan också fråga efter hittegods 0295 437 030 (mån–fre 9–11). Vapeninspektioner enligt överenskommelse från 20 juni 2022: i Villmanstrand på måndagar 9-11 och 12-14, i Imatra på torsdagar 9-11 och 12-14. Du kan boka tid på 0295 437 084 eller 0295 436 980.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Tainionkoskentie 70, 55120 IMATRA

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 331
 • Hittegods
  0295 437 030
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 414 644
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 400
  mån–fre 9.00–12.00
 • Protokollbeställning
  0295 414 663
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800