Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Imatra polisstation

Antalet gäster i polisstationens väntområde är begränsat till fem personer.
Imatra polisstation ligger i Mansikkala. Polisjouren tar emot brottsanmälningar tisdagar och onsdagar klockan 9–12. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd tisdagar och onsdagar klockan 9–12 och 13–16.15. Könummer automaten för tillståndstjänster stängs klockan 16.00. Vid hittegods betjänar Villmanstrands polisstation. Du kan fråga efter upphittade nycklar vid Imatras tillståndsservice öppettider. Du kan också fråga efter hittegods 0295 437 030 (mån–fre 9–11 och 13–14). Vapengranskningar görs utan tidsbeställning måndagar och torsdagar klockan 9–11 och 12–14. Du kan också boka en tid på förhand tel. 0295 436 980 (mån-fre klockan 9–14).

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Tainionkoskentie 70, 55120 IMATRA

Öppettider

 • tis
  9.00–12.00, 13.00–16.15
 • ons
  9.00–12.00, 13.00–16.15

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 331
 • Hittegods
  0295 437 030
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 414 644
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisjouren Imatra
  0295 414 642
  tis–ons 9.00–12.00
 • Polisjouren Villmanstrand
  0295 414 600
  mån–fre 9.00–15.00
 • Protokollbeställning
  0295 414 663
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga med jämna mellanrum som föreskrivs separat.

Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass

Körkortskategorin kan sänkas och specialvillkoren för körkortet kan ändras om det finns anledning till det.

Återställande av körrätt

När körförbudet upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

Övervakad körrätt

Ett alkolåskörkort kan beviljas av hälsoskäl eller till en person som misstänkts för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott.

Anmälan om gissningstävling

Gissningstävlingar är varulotterier och förutsätter att man gör en skriftlig anmälan till polisen.

Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Tillstånd för varuvinstautomat

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt.

Allmän sammankomst

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören anmäla till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Ärenden gällande offentlig tillställning

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning skall lämnas till polisen på den ort där tillställningen ordnas.

Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

Identifiering av en person

Ansökan om identifiering för identifieringshandling fylls i för att ansöka om ett identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat.

Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Brottsanmälan

Den som blivit offer för ett brott bör göra en brottsanmälan till polisen så fort som möjligt.

Godkännande som ordningsvakt

Den som utför ordningsövervakningsuppgifter ska ha ett giltigt ordningsvaktskort.

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som i förvärvssyfte utför säkerhetsskyddsuppgifter ska ha ett giltigt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Godkännande som väktare

Den som utför väktaruppgifter ska ha ett giltigt väktarkort.

Europeiskt skjutvapenpass

Europeiska skjutvapenpasset underlättar för utövare av skytte och jägare att röra sig mellan EU-länder med sina vapen.

Skjutvapentillstånd

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar.

Vapen som tillhör dödsbo

Den som besitter dödsboet ska omedelbart omhänderta vapnen efter att tillståndsinnehavaren avlidit och se till att tillstånd skaffas inom sex månader.

Överlåtelse/uthämtning av vapen

Överlåtelse/uthämtning av vapen.

Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Fyrverkeriuppvisningar får ordnas av företag som innehar tillstånd till detta av TUKES.

Anmälan om sprängningsarbete

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.

Förlängning av visum

Polisen kan förlänga giltighetstiden för ett visum eller tiden för tillåten vistelse.

Olovliga skjutvapen och sprängämnen

Olovliga skjutvapen och sprängämnen kan överlåtas till polisen utan följder.

Tillstånd för sprängämnesprekursorer

Tillstånd för förvärv av sprängämnesprekursorer