Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisyrkeshögskolan

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är Finlands enda polisläroanstalt - en expert inom polisens utbildning, forskning och utveckling. Alla nya poliser utexamineras från Polamk i Tammerfors. Läroanstalten ordnar även fortbildning.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Vaajakatu 2, 33721 Tampere

Postadress

PB 123, 33721 Tammerfors

E-faktureringsadress

 • E-faktureringsadress/EDI-kod
  003721531054
 • Förmedlarkod (OpusCapita)
  E204503
 • FO-nummer
  2153105-4
 • Momsregistreringsnummer
  FI21531054

Polisen accepterar endast e-fakturor som uppfyller europeiska standarder.

Telefonnummer

 • Växel
  0295 480 121

E-postadresser