Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Östra Nylands serviceställe H:fors-Vanda flygplats, tillståndsärenden

Östra Nylands serviceställe H:fors-Vanda flygplats.

Detta verksamhetsställe betjänar i första hand flygresenärer och utfärdar endast snabbpass.
Visa polisstationen på kartan
Du ser nu en kartbild på polisens webbplats. Om du klickar på kartbilden byter du till en annan webbtjänst och dess användarvillkor.

Kontaktuppgifter


Pilotvägen 1, 4. väning, 01530 VANDA

Sisäänkäynti katutasolla samasta pääovesta kuin Scandic Hotel Airportiin.

Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
0295 419 800
mån–fre 8.00–16.15

Tillståndsärenden
0295 413 720
mån–sön 7.00–16.00

Tipstelefon
0295 413 636

Utlänningspolisen
0295 430 291
mån–fre 8.00–16.00

Växel
0295 430 291
mån–fre 8.00–16.15


Registreringskontor [email protected]
Tillståndsärenden [email protected]

Öppettider

Måndag 7.00–16.00
Tisdag 7.00–16.00
Onsdag 7.00–16.00
Torsdag 7.00–16.00
Fredag 7.00–16.00
Lördag 7.00–16.00
Söndag 7.00–16.00

Växeln 0295 430 291

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.

Tillfälligt pass

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell.

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell (snabb- och expresspass). Förutsättningarna för att beviljas tillfälligt pass övervägs alltid noggrant och från fall till fall. Tillfälligt pass beviljas endast för den tid som är nödvändigt. Tillfälligt pass kan inte sökas elektroniskt utan endast personligt vid en polisstation. Om passet beviljas specificeras det vanligtvis omedelbart vid polisens serviceställe för tillståndstjänster. Ett tillfälligt pass är maskinläsbart (med andra ord finns en maskinläsbar textrad med passets basuppgifter i nedre kanten av personuppgiftssidan) men innehåller inte ett chip.

Tillfälligt pass kan endast sökas personligt vid en polisstation. Giltighetstid: högst 12 månader