Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Nystads polisstation, tillståndsärenden

Huvudpolisstationen för Polisinrättningen i Sydvästra Finland
En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen.

Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster.Tillståndsservicen
Öppet ti. - ons. kl. 9 - 11.30 och 12.30 - 15

I Nystad rekommenderas tidsbokning för tillståndsservicen. Köerna kan vara långa, och polisen kan inte garantera en smidig skötsel av ärenden utan tidsbokning på förhand. Anmäl dig vid info disken senast klockan 14.30 om du önskar köa.
Färdiga dokument kan avhämtas utan tidsbeställning och utan könummer.
Man kan ansöka om tillfälliga pass och sjömanspass vid alla polisstationers tillståndsservicepunkter, men färdiga dokument kan avhämtas enbart från Åbo, Salo, Björneborgs samt Raumo polistationer.

Vapengranskningar
Vapengranskningar görs med tidsbokning vid Åbo huvudpolisstation, samt Salo, Loimaa, Björneborgs, Kimitoöns, Raumo och Nystads polisstationer.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Mörnenkatu 2, 23500 NYSTAD

Postadress

PB 2, 23501 NYSTAD

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 501
 • Hittegods
  0295 440 501
  mån 8.00–16.00, tor 8.00–16.00
 • Protokollbeställning
  0295 444 873
  mån 8.00–16.00, tor 8.00–16.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15