Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Jyväskylä, bilen för tillståndstjänster

Jyväskylä bilen för tillståndstjänster
Bilen för tillståndstjänster stannar på adressen Urhonkatu 2, framför licenskontoret, Jyväskylä. Bilen för tillståndstjänster betjänar kunderna i tillståndsärenden bara med tidsbokning. I bilen för tillståndstjänster kan du ansöka om pass eller identitetskort. Man måste göra ansökan i nätet i förväg. De som bokat tid ropas upp i kundbetjäningen med namnet utan separat anmälan. Se våra närmare kontaktuppgifter och öppettider.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Urhonkatu 2, oven edessä, JKL, 40100 JYVÄSKYLÄ

Öppettider

Stängd

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 440 131