Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Vasa huvudpolisstation, kundservice

Huvudpolisstationen för polisinrättningen i Österbotten.
Vasa huvudpolisstation ligger intill centrum. Huvudpolisstationens polisjour tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller vapentillstånd. Använd gärna elektroniska tjänster och boka tid till tillståndsbetjäningen.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Korsholmsesplanaden 45, 65100 VASA

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 511
 • Förlängning av visum
  0295 449 320
  mån–fre 8.00–16.00
 • Hittegods
  0295 415 517
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 415 630
 • Protokollbeställning
  0295 449 343
  mån–fre 9.00–11.00
 • Tillstådsservice; rådgivning och tidsbokning
  0295 419 800
 • Växel
  0295 440 511
 • Övriga polisärenden
  0295 415 630

E-postadresser