Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Seinäjoki polisstation

En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten.
En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

 • Besöksadress
  Juhonkatu 4, 60320 SEINÄJOKI
  Postadress
  PB 108, 60101 SEINÄJOKI
 • Telefonnummer
  • Växeln
   0295 440 511
  • Hittegods
   0503 024 526
  • Polisjouren
   0295 415 710
  • Protokollbeställning
   0295 447 341
   mån–fre 8.00–11.00
  • Rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser