Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Kuopio huvudpolisstation, tillståndsärenden

Huvudpolisstationen för Polisinrättningen i i Östra Finland
Kuopio huvudpolisstation ligger intill centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Utöver huvudpolisstationen finns det 14 polisstationer på vårt område. Alla tjänster och öppettider nedan. Undantag i öppettider .

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Suokatu 44, 70100 KUOPIO
Ajan varanneet kutsutaan asiakaspalvelussa nimellä. Vuoronumerolaite avoinna ma-ti klo 9.00-16.00 ja ke-pe klo 8.00-16.00

Postadress

PB 217, 70101 KUOPIO

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 450 311
 • Hittegods
  0295 456 700
  mån–fre 9.00–11.00
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 415 287
  mån–fre 13.00–15.00
 • Valtakunnallinen neuvonta ja ajanvaraus
  0295 419 800
 • Växel
  0295 450 311
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser