Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Ålands polismyndighet

Ålands polismyndighet är underställd Ålands landskapsregering. Hela Åland utgör polismyndighetens verksamhetsområde. Ålands polismyndighet utför på Åland en stor del av de uppgifter som ankommer på den lokala polisen i riket. Av de ca 90 personer som arbetar vid Ålands polismyndighet är 69 polisutbildad personal. Detta betyder att det finns en polis per 433 invånare.
Visa polisstationen på kartan
Du ser nu en kartbild på polisens webbplats. Om du klickar på kartbilden byter du till en annan webbtjänst och dess användarvillkor.

Våra polisstationer

Här ser du alla polisstationer inom polisinrättningen
E-faktureringsadress
E-faktureringsadress/EDI-kod Förmedlarkod (OpusCapita) FO-nummer Momsregistreringsnummer

Kontaktuppgifter

Strandgatan 23, 22101 Mariehamn

Polisanmälningar, lokal rådgivning
0185 271 17
mån–fre 8.00–15.00

Växel
0185 271 00
mån–fre 8.00–16.00


Elektronisk tjänstepost [email protected]
Protokollbeställning [email protected]

Växeln 0185 271 00

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.