Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Ålands polismyndighet

Ålands polismyndighet är underställd Ålands landskapsregering. Hela Åland utgör polismyndighetens verksamhetsområde. Ålands polismyndighet utför på Åland en stor del av de uppgifter som ankommer på den lokala polisen i riket. Av de ca 90 personer som arbetar vid Ålands polismyndighet är 69 polisutbildad personal. Detta betyder att det finns en polis per 433 invånare.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Strandgatan 23, 22101 Mariehamn

Postadress

PB 73, 22101 Mariehamn

E-faktureringsadress

 • E-faktureringsadress/EDI-kod
 • Förmedlarkod (OpusCapita)
 • FO-nummer
 • Momsregistreringsnummer

Polisen accepterar endast e-fakturor som uppfyller europeiska standarder.

Telefonnummer

 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0185 271 17
  mån–fre 8.00–15.00
 • Växel
  0185 271 00
  mån–fre 8.00–16.00

E-postadresser