Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Ålands polisstation

Ålands polisstation
Polisstationen har adress Strandgatan 27C i Mariehamn. Service gällande anmälningsmottagning, hittegods och information ges under öppethållningstiderna.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

 • Besöksadress
  Strandgatan 27, 22100 MARIEHAMN
  Postadress
  PB 73, 22101 MARIEHAMN
 • Telefonnummer
  • Växeln
   0185 271 00
  • Faxnummer
   0181 724 4
  • Växel
   0185 271 00
   mån–fre 9.00–16.00