Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Laihia polisstation

En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten
Polisjour öppet på onsdagar, ingen tillståndsservice.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Laihiantie 50 C, 66400 LAIHIA

Öppettider

 • ons
  9.00–11.00, 12.00–15.00

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 511
 • Löytötavarat
  0295 415 596
 • Rikosilmoitukset, neuvonta ja muut poliisiasiat
  0295 415 596
 • Växel
  0295 440 511

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Brottsanmälan

Den som blivit offer för ett brott bör göra en brottsanmälan till polisen så fort som möjligt.

Vapen som tillhör dödsbo

Den som besitter dödsboet ska omedelbart omhänderta vapnen efter att tillståndsinnehavaren avlidit och se till att tillstånd skaffas inom sex månader.