Navigeringsmeny

Offentliga delgivningar och kungörelser vid polisinrättningen i Östra Finland

Offentliga delgivningar och kungörelser vid polisinrättningen i Östra Finland

Offentliga delgivningar och kungörelser vid polisinrättningen i Östra FinlandPå denna sida meddelas om offentliga delgivningar. Du kan bekanta dig med det delgivna beslutet på polisinrättningen.

Nedan ser du alla offentliga delgivningar och kungörelser, samt auktions- och anskaffningsanmälningar vid polisinrättningen. 

 

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentlig delgivning, kungörelser och annonser

Offentlig delgivning, offentliga kungörelser och polisens övriga annonser, såsom upphandlingsannonser, syns i den ordning de publicerats.

Offentlig delgivning ges när den person som ska få beslutet inte har nåtts. Därför delges informationen om beslutet offentligt.

Kungörelserna behandlar oftast beslagtagen egendom som ska kungöras offentligt.