Navigeringsmeny

Offentliga delgivningar och kungörelser vid polisinrättningen i Östra Finland

Offentliga delgivningar och kungörelser vid polisinrättningen i Östra Finland

Offentliga delgivningar och kungörelser vid polisinrättningen i Östra FinlandPå denna sida meddelas om offentliga delgivningar. Du kan bekanta dig med det delgivna beslutet på polisinrättningen.

Nedan ser du alla offentliga delgivningar och kungörelser, samt auktions- och anskaffningsanmälningar vid polisinrättningen. 

 

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.