Länkstig

Navigeringsmeny

Johto ja organisaatio Poliisihallitus sv

Polisstyrelsens organisation

Polisstyrelsen utgör den högsta ledningen av polisen i Finland. Polisstyrelsen

  • har som uppgift att planera, leda, utveckla och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner.
  • den ansvarar dessutom för den jämlika tillgången av tjänster på olika håll i landet.
  • bestämmer om samarbetet mellan polisenheterna.
  • ansvarar för polisenheternas resultatstyrning.
Vattnet och den molniga sommarhimlen reflekterar på polisbilen.

Poliisihallituksen johto sv

Polisstyrelsens ledning

Innehållspublicerare

Poliisihallitus työpaikkana sv

Polisstyrelsen som arbetsplats

Polisstyrelsen utgör den högsta ledningen av polisen i Finland. Vi har cirka 400 anställda, poliser och experter.

Förutom polisutbildade anställda har vi experter i

  • datateknik
  • juridik
  • ekonomi och upphandling
  • och många andra fackområden.

Vi erbjuder även goda praktikplatser för högskolepraktikanter.

Polisstyrelsen är belägen i Esbo. I Riihimäki finns lotteriförvaltningen och vapenadministrationen. Polisens informationsteknologicentral, POL IT, är belägen i Rovaniemi. Polisens materialcentral i Kouvola upphandlar vår utrustning och vissa tjänster. Frågor som gäller den privata säkerhetssektorn hanteras i S:t Michel.

Bekanta dig med sidorna Jobba hos oss.