Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Vanda Huvudpolisstation, uppvisande av vapen

Huvudpolisstationen för Polisinrättningen i Östra Nyland
Vapengranskningarna görs endast med tidsbokning, i Vanda på måndagar och i Borgå på tisdagar. På granskningsdagarna tas vapen ej emot för inlämning. Tillståndsärenden (pass, identitetskort osv.) finns i Dickursby, adress Banvägen 11 C. .

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Fraktvägen 1 A, 01530 VANDA
Huvudpolisstationen vid polisinrättningen i Östra Nyland finns i Vanda, intill Helsingfors-Vanda flygplats nära av T1-terminalen.

Postadress

PB 98, 01301 VANDA

Öppettider

Må 8.30-16.

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 291
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Uppvisande av vapen

En skjutvapen visas upp som regel vid ägarbyte eller när tillståndet förändras. Polisen kan också be om att vapnet visas upp av olika skäl.

Vapen som tillhör dödsbo

Den som besitter dödsboet ska omedelbart omhänderta vapnen efter att tillståndsinnehavaren avlidit och se till att tillstånd skaffas inom sex månader.

Överlåtelse/uthämtning av vapen

Överlåtelse/uthämtning av vapen.