"Säkerheten behöver dem som upprätthåller den"

Utgivningsdatum 7.9.2021 15.23 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 20.17
Nyhet

Kan polisen upprätthålla sin serviceförmåga? Undergrävs medborgarnas förtroende för polisen? Får vardagens säkerhet tillräckligt med uppmärksamhet? Bland annat dessa frågor funderar polischef Risto Lammi från Polisinrättningen i Sydvästra Finland över i sin blogg.

Klockan 3:14. Anmälarens granne hotar med en kökskniv i trappuppgången i ett höghus i Nystad. Patrullen som är 26 kilometer ifrån kommer till platsen på 12 minuter och 33 sekunder. 

Polisinrättningen sköter årligen ca 120 000 larm i Sydvästra Finland, ca 55 000 brottmål och över 100 000 tillståndsärenden. Vi betjänar ca 700 000 medborgare på ett område som omfattar nästan 20 000 kvadratkilometer ända från Kimito till Kankaanpää. Efter att vi fått ett larm i brådskande A-klass är vi på plats i genomsnitt på 10 minuter och 36 sekunder. Om patrullernas antal minskas förlängs aktionsberedskapstiderna. 

***

Klockan 8:02. 69 fall ligger på utredarens arbetsbord. Högst upp kom nyss ett fall av sexuellt utnyttjande av ett barn. De kvarliggande 68 får vänta till i morgon.

Polisen i Finland är effektiv trots sin storlek. Effektiviteten förknippas starkt med det faktum att man allmänt litar på polisen i Finland. Om förtroendet minskar på grund av sämre service uppstår skador som är svåra att reparera. Om utredningstiden för brott förlängs, om brott inte längre utreds eller om man inte längre anmäler brott, förvittras polisens serviceförmåga. I detta scenario sjunker antalet brott i statistiken, men i verkligheten ökar antalet, även okontrollerbart. Fenomenen syns inte längre i statistiken och det blir svårare att bilda en verklig lägesbild. Vi tappar greppet.

***

Klockan 13:25. Förhör av en 15-åring. Våldsamt rån av en jämnårig i Björneborgs centrum. Missbruk av berusningsmedel i bakgrunden.

Minskningen av polisens resurser syns direkt i det förebyggande arbetet. Det återspeglas i förmågan att samarbeta med andra myndigheter och i möjligheterna att ge handräckning till t.ex. barnskyddet och socialtjänsten. Att hjälpa ungdomar som är i fara att utestängas socialt försvåras om det förebyggande arbetet minskar. De välfungerande samarbetsmodellerna som skapats under de senaste åren är i fara att rasa.

***

Klockan 15:50. En 46-årig man kommer till Kumos polisstations betjäningsdisk. Ett gevär har hittats i hans dementa fars hem. Ingen kännedom om vapentillståndet.  

När man talar om polisens arbete fäster man ofta uppmärksamheten på allvarliga brott och brådskande larmuppdrag. Men får vardagens säkerhet tillräckligt med uppmärksamhet? Tar vi inom polisen hand om de allra viktigaste, dvs. vanliga människors små behov? Och klarar vi av det på hela vårt verksamhetsområde?

***

Klockan 23:47. Patrullen utför rattfylleriövervakning i Bjärnå. Föraren av en röd Mazda blåser 2,13 promille och snabbtestet visar positivt för droger. Grovt rattfylleri och färden stoppar. 

Förbättring av trafiksäkerheten är en viktig målsättning inom polisen, som har jobbat för det långsiktigt redan i flera år. Vid övervakningen uppdagas också ett betydande antal narkotikaförseelser och andra brott. Synligheten i byarna likväl som i städernas centrum, på motorvägarna, vid daghemmen och i sjötrafiken är polisverksamhetens kärna, något som också medborgarna förväntar sig av polisen. Trygghetskänslan bildas av på rätt sätt riktade resurser och närvaro där var människorna är. 

***

Polisen sköter de uppdrag som fastställts i lag på ett så enhetligt sätt som möjligt. Vi hjälper och tryggar, övervakar och förbereder oss. Det är vårt arbete och vi vill göra det så bra som möjligt. Utan tillräckliga resurser kan vi inte utföra vårt arbete. 

Polisen har på sistone lyft till diskussion sin oro för det finansiella underskottet. Det går inte längre att tillhandahålla tjänster enbart genom att effektivisera processer.

Polisverksamheten behöver dem som utför arbetet och finländarna behöver en pålitlig och effektiv polis med god serviceförmåga.

Risto Lammi, polischef
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
 

Egentliga Finland Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta