Alkohol serverades till berusade personer på serveringsställen

Utgivningsdatum 2.11.2022 9.27
Nyhet

Mellan den 17 och 23 oktober 2022 utförde polisen övervakning av serveringsställen och utlänningsövervakning runtom i Finland. Övervakningen utfördes i samarbete med alkoholinspektörerna, räddningsverken och arbetarskyddsinspektörerna.

På serveringsställena upptäcktes 21 förseelser i anslutning till ordningsövervakning. I merparten av fallen (18 st.) hade en person som var verksam i ordningsvaktsuppgifter inte med sig sitt ordningsvaktskort i arbetet. 

- I år var polisen och alkoholinspektörerna tvungna att i 18 fall ingripa i servering till uppenbart berusade personer. I samband med övervakningen framkom fyra fall av servering av alkohol till minderåriga, säger polisinspektör Ari Järvenpää vid Polisstyrelsen. 

Totalt framkom 16 ordningsstörningar på restauranger och ytterligare konstaterades fem ordningsstörningar framför restauranger.

I samband med övervakningen anmäldes sammanlagt 40 olika brister och förseelser till regionförvaltningsmyndigheterna. 

I samband med övervakningen påträffades en utlänning som arbetade olagligt i en restaurang. Dessutom upptäckte polisen i tre fall tecken på möjlig människohandel.
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet