Ändringar i öppethållningstiderna gällande polisens tillståndsservice i Kyrkslätt

Utgivningsdatum 1.2.2023 10.48 | Publicerad på svenska 1.2.2023 kl. 10.57
Nyhet

Erbjudandet av tillståndstjänster vid polisinrättningen i Västra Nylands Kyrkslätt kansli ändrar från början av februari. Kyrkslätt polisen återgår till den tidigare tidtabellen gällande tillståndstjänster och betjänar kunderna i fortsättningen två gånger i veckan.

- Det är på polisinrättningens ansvar att erbjuda kunderna ändamålsenliga tjänster med tanke på inrättningen som helhet och detta förutsätter omorganisering av servicetider och personalens koncentrering till de större serviceställen, berättar tillståndschef Leena Höysniemi.

Från och med februari erbjuds service i Kyrkslätt måndagar och torsdagar

På Kyrkslätt poliskansli erbjuds tillståndstjänster från 1.2.2023 måndagar och torsdagar klockan 9-12 och 13-16. Det erbjuds framför allt tider för tidsbokning, men polisen betjänar också könummer kunder båda dagarna.

Vad gäller polisärenden så fortsätter servicen som tidigare. Detta betyder att kunderna i fortsättningen också kan göra brottsanmälningar och fråga om hittegods varje vardag klockan 9-12 och 13-16.

Polisens tillstånds- och polisärenden är inte bundna till kundens hemkommun, utan var och en kan sköta sina ärenden på vilken polisstation som helst. Polisinrättningen i Västra Nyland erbjuder tillstånds- och polistjänster vardagar klockan 8-16:15 på huvudpolisstationen i Esbo och på Lojo och Raseborgs polisstationer.

Polisinrättningen erbjuder dessutom elektroniska tjänster gällande tillståndstjänster.

Kyrkslätt Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst