Ansök om vapentillstånd i god tid före sommarens och höstens jaktsäsong

Utgivningsdatum 29.4.2024 15.00
Nyhet

Försäkra dig om att höstens jaktsäsong kan inledas och ansök om vapentillstånd redan nu före sommaren. Du kan ansöka om vapentillstånd via polisens elektroniska ärendehantering. Kom dock ihåg att bifoga en kopia av jaktkortet och den betalda jaktvårdsavgiften till din elektroniska ansökan. 

Den elektroniska ärendehanteringen kräver noggrannhet av den sökande

Polisen rekommenderar att du använder den elektroniska ärendehanteringen som är snabb och enkel. Från Polisstyrelsen vill man dock påminna om att grunderna för beviljande av tillståndet och de nödvändiga bilagorna inte har ändrats i och med den elektroniska ärendehanteringen. De handlingar som krävs ska också bifogas ansökan elektroniskt. 
 
– Den elektroniska ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och alla nödvändiga bilagor, till exempel en bild på jaktkortet och på betald jaktvårdsavgift, ska bifogas. Då kan polisinrättningen snabbt fatta ett beslut om vapentillstånd utan den fördröjning som en begäran om tilläggsuppgifter orsakar, påpekar överinspektör Tarja Ranta vid Polisstyrelsen.  
 
I början av mars 2024 öppnades som nya tjänster i polisens elektroniska ärendehantering en möjlighet att inleda tillståndsärenden och att göra anmälningar i skjutvapenärenden. Ansökningar har lämnats in i rask takt men förargligt nog har de innehållit många brister. Bristfälliga ansökningar har bromsat upp handläggningen av tillståndsärenden vid polisinrättningarna. 
                                                                                                                     ,
Mer information på webbplatsen poliisi.fi och av polisens riksomfattande rådgivningstjänst.

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst