Antalet fortkörningar i trafiken minskar i Helsingfors

26.4.2021 9.59 | Publicerad på svenska 29.4.2021 kl. 8.21
Nyhet

Automatutrustningen har fotograferat färre fortkörningar i trafiken i Helsingfors i januari–mars 2021. Påföljderna har varit trafikförseelseavgifter och dagsböter.

Detta framgår av Trafiksäkerhetscentralens statistik över automatisk trafikövervakning i januari–mars 2021. Automatisk övervakning omfattar fasta övervakningspunkter, det vill säga trafiksäkerhetsstolpar, samt mobila övervakningspunkter, det vill säga trafiksäkerhetsbilar.

I januari–mars 2020 antecknades 4405 påföljder på grund av fortkörning vid fasta övervakningspunkter i Helsingfors medan 1957 påföljder antecknades i januari–mars 2021.

– Vi har uppnått goda resultat med övervakning och kommunikation eftersom antalet fortkörningar i trafiken håller på att minska i Helsingfors. Även coronapandemin har påverkat den nedåtgående statistiken i början av året eftersom trafikmängderna har minskat med 15–20 procent i Helsingfors, berättar överkommissarie Jari Kaikko vid polisinrättningen i Helsingfors.

Dessutom påverkas statistiken för början av året av en ändring i statistikföringen, eftersom så kallade anmärkningar inte längre antecknas vid automatisk övervakning. Det nya systemet för behandling av trafikförseelseavgifter har också fördröjt behandlingen av avgifter en aning.

Antalet skadade i trafiken i början av året har minskat i Helsingfors

Även påföljder på grund av fortkörning som observerats av mobila enheter, det vill säga trafiksäkerhetsbilar, har minskat i Helsingfors i januari–mars 2021. I januari–mars 2020 antecknades 7528 påföljder i Helsingfors medan 2433 påföljder antecknades i januari–mars 2021.

– Samma trend kan observeras såväl hos de mobila enheterna som hos de ovannämnda fasta övervakningspunkterna. Det är beaktansvärt att vi har använt trafiksäkerhetsbilar omfattande runtom i staden och cirka 75 procent av övervakningspunkterna har placerats längs skolvägar där det finns många fotgängare och cyklister, belyser Kaikko.

Enligt Trafiksäkerhetscentralens statistik för början av året har antalet skadade i trafiken minskat med cirka 40 procent i Helsingfors. I januari–mars 2020 skadades 82 personer i trafiken i Helsingfors medan antalet skadade var 48 i januari–mars 2021.

– Helsingfors stad har målmedvetet byggt trafikmiljön i en tryggare riktning. Detta främjar säkerheten, säger Kaikko.

Flest trafikförseelseavgifter och dagsböter i Gräsviken

Flest påföljder från automatisk övervakning i Helsingfors i januari–mars 2021 har kommit från en ny kamera på en trafiksäkerhetsstolpe på Gräsviksgatan 18. Trafiksäkerhetscentralen antecknade sammanlagt 619 trafikförseelseavgifter och dagsböter vid denna övervakningspunkt.

Näst flest påföljder från automatisk övervakning har uppkommit från en annan ny kamera på en trafiksäkerhetsstolpe på Backasgatan i Sofielundsparken. I detta fall antecknade Trafiksäkerhetscentralen sammanlagt 257 trafikförseelseavgifter och dagsböter.

– Bilisterna har inte lärt sig de här kamerornas läge eftersom båda trafiksäkerhetsstolparna har tagits i bruk nyligen i februari, säger Kaikko.

Tredje flest påföljder från automatisk övervakning i början av året har uppkommit från en kamera på en trafiksäkerhetsstolpe på Mechelinsgatan i korsningen av Södra Hesperiagatan. I detta fall antecknade Trafiksäkerhetscentralen sammanlagt 254 trafikförseelseavgifter och dagsböter.

Helsingfors har tidigare haft 11 trafiksäkerhetsstolpar, och i år tas 12 nya stolpar i bruk. En del av dessa 12 trafiksäkerhetsstolpar är redan i bruk. Allt som allt planerar Helsingfors stad 70 nya trafiksäkerhetsstolpar i Helsingfors tätortsområde under de närmaste åren.

Helsingfors Nyheter Nyland Polisinrättningen i Helsingfors Trafik
Polisinrättningen i Helsingfors
trafik
trafikövervakning