Antalet rattfyllerister överraskade under mopedövervakningshelgen

Utgivningsdatum 23.5.2023 9.57
Nyhet

Polisen övervakade förra veckan från fredag till söndag mopeders och deras förares körskick i hela landet samt iakttagandet av trafikreglerna för mopeder. Samtidigt övervakades också iakttagandet av bestämmelserna gällande mopedbilar, lätta traktorer och motorcyklar.

Totalt granskades över 2 000 fordon, av vilka 1 177 var mopeder, 228 motorcyklar, 98 lätta fyrhjulingar och 63 traktorer. Majoriteten av de granskade hade allt i ordning, men hos några påträffades brister hos föraren, fordonet eller båda. Totalt påträffades 38 förare som misstänks för rattfylleri och 126 förare saknade ett tillräckligt körkort för fordonet. På ovanstående eller andra grunder meddelades totalt 162 innehavare av körrätt tillfälligt körförbud. Betalningspåföljder påfördes 39 förare för onödig och störande körning och 158 förare för andra förseelser mot trafikreglerna.

För 75 fordon konstaterades att fordonskategorin hade förändrats från moped till motorcykel. En betalningspåföljd påfördes också i 49 fall för otillräcklig ljuddämpning och i 291 fall för andra defekter i fordonet. 

Polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen var nöjd med att polisinrättningarna kunde satsa betydligt mer arbetstid på övervakningen än i fjol. Den ökade tidsanvändningen återspeglades i antalet granskningar och även i antalet påföljder. 

Katajisto anser att det är både oroväckande och överraskande att antalet rattfyllerister som påträffades i samband med övervakningen var mångdubbelt jämfört med i fjol. Vid motsvarande övervakning i fjol blev endast 11 förare fast för misstänkt rattfylleri, när antalet granskade fordon var cirka 1 400. 
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik