Är du orolig över en närståendes körhälsa - ingrip i saken

Utgivningsdatum 10.10.2022 10.38
Nyhet

Många finländare är oroliga över en närstående persons körhälsa. Enligt en enkät utförd av Trafikskyddet oroar sig 30 procent av alla som svarade på enkäten över en närstående persons förmåga att köra bil säkert. Du ska inte skjuta oron åt sidan.

–  Många förändringar som sker i hälsan påverkar körförmågan successivt. Föraren märker inte alltid själv förändringarna i körhälsan. Det är då som betydelsen av de närstående personerna framhävs. Till exempel kan en närstående vara den första som märker svårigheter i att iaktta övrig trafik eller att det dyker upp små skavanker på bilen”, beskriver Mia Nyholm, planerare vid Trafikskyddet.

Om du är orolig över en närstående persons körhälsa vill polisen och Trafikskyddet tillsammans uppmuntra dig att ta frågan till tals. Ett ingripande kan förhindra omfattande skador i ett senare skede.

Polisen och Trafikskyddet har tillsammans producerat en video om ämnet som publicerats på Poliisitube på:  https://youtu.be/r53zLhW0Xas

Skyldigheten att ingripa identifieras

Mer än nio av tio som svarade på Trafikskyddets enkät anser att det är vars och ens skyldighet att ingripa om man upptäcker att en närståendes körhälsa inte är i skick. Det är dock färre än hälften som känner till vart de ska vända sig, om de känner oro över en närstående persons körhälsa. Polisen och Trafikskyddet arbetar för att bringa klarhet i detta. 

 –  Om du märker att en närstående person har hälsorelaterade svårigheter att klara sig i trafiken, ska du tala om saken med hen. Du kan inleda samtalet med att fråga om den närstående personen har märkt några förändringar eller svårigheter i sin egen körförmåga, uppmuntrar överinspektör Henna Salmi på Tillståndsförvaltningen vid Polisstyrelsen.

Många människor kan dra sig för att ta saken till tals av rädsla för att den närstående personen ska bli arg. Om man är beroende av den andra personen för att kunna röra sig utanför hemmet eller till exempel komma till butiken, kan man också känna oro över hur dessa ska ordnas i framtiden. 

 –  Det viktigaste är dock att förare vars körsätt inte är säkert varken för dem själva eller andra, inte sitter bakom ratten”, sammanfattar Salmi.

Genom att ta frågan till tals kan det leda till ett läkarbesök eller någon annan lösning. Om det inte leder till resultat att tala om saken, kan du kontakta läkaren som ansvarar för din närståendes vård eller någon annan person som vårdar hen. 

Läkaren kan inte berätta om förarens hälsa utan hens tillstånd, men läkaren kan lyssna på observationer som anhöriga till föraren har gjort. Anhörigas observationer ses ofta som nyttiga vid bedömning av körhälsan. Patientorganisationer ger också handledning och stöd. Du kan alltid kontakta polisen på hemorten. Du hittar kontaktinformationen på adressen poliisi.fi.

Körhälsan gäller förare i alla åldrar

Körhälsan omfattar sjukdomar, skador och andra liknande faktorer som påverkar körförmågan.

Körhälsan påverkas av sjukdomar och behandlingen av dem, till exempel medicinering och uppnådd terapeutisk balans, samt även obehandlade sjukdomar. 

En förändring i körhälsan kan ske plötsligt eller över en längre tid och inverkan på körsäkerheten kan vara tillfällig eller permanent.

Äldre människor står i fokus i frågor som gäller körhälsan. Körhälsan berör dock förare i alla åldrar eftersom även en ung person kan insjukna på ett sätt som påverkar körhälsan. Sjukdomsattacker förekommer allmänt redan i medelåldern. Det gäller även att följa upp hur underliggande sjukdomar påverkar körhälsan.

Trafikskyddet utredde genom en enkät i november–december 2021 vad befolkningen i åldern 15–79 år tänker om körhälsan. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av totalt 1 064 personer, av vilka 82 % (895) var bilister.


Läs mer om ämnet på polisens webbplats: https://poliisi.fi/sv/overvakning-av-korhalsa

Mer information om körhälsan  https://www.liikenneturva.fi/puhuajoterveydestä (på finska) 

Trafikskyddets enkät om körhälsa

 https://www.liikenneturva.fi/app/uploads/2022/03/gallup2021_ajoterveys.pdf (på finska)
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst