Årets polis Jari Kyllönen: Riktiga fakta kan ändra ungas attityder till droger

Utgivningsdatum 28.10.2022 10.59
Nyhet
Vuoden Poliisi 2022 Jari Kyllönen Helsingin poliisilaitokselta nojaa rakennuksen pylvääseen.
Vuoden Poliisi 2022 on rikosylikonstaapeli Jari Kyllönen Helsingin poliisilaitokselta. Kuvaaja: Katja Almgren

Den erfarna narkotikapolisen kriminalöverkonstapel Jari Kyllönen från i polisinrättningen i Helsingfors har utsetts till Årets polis 2022. Förutom i utredning av brott har Kyllönen meriterat sig i ungdomsupplysning bland annat vid Helsingfors polismusikkårs upplysningskonserter Pidä huolta! (Ta hand om!) och som frivilligarbetare i Fri Från Narkotika rf.

– Med så litet besvär, genom att ge en bit av dig själv och din tid, kan du hjälpa en annan att ändra riktning i livet, säger Kyllönen om sitt upplysnings- och frivilligarbete.
Årets polis 2022 offentliggjordes fredagen den 28 oktober 2022 i Helsingfors.

Narkotikabrott som tema

Temat för Årets polis är i år utredning av narkotikabrott. Det är polisverksamhet där resultaten redogörs brett i medierna och i den offentliga debatten, både när den lyckas och när den misslyckas. 

Lyckad polisverksamhet syns i uppklarade kriminella organisationer, beslag av narkotika, återtagen brottsvinning och realiserat straffrättsligt ansvar, otaliga vårdhänvisningar och det förebyggande arbetet inte att förglömma. När polisverksamheten misslyckas syns det på motsvarande sätt som synligt narkotikabruk på gatan, ökad allmän otrygghet, vålds- och egendomsbrott samt sociala problem och hälsoproblem som påverkar hela familjer.

Lyckat samarbete

Kyllönen arbetar som kriminalöverkonstapel och gruppchef för narkotikabrottsutredningen i funktionen för professionell brottslighet vid polisinrättningen i Helsingfors. 

Han har innehaft olika uppgifter inom narkotikabrottsutredningen i över 20 år, först vid polisinrättningen vid Esbo härad och sedan 2001 vid polisinrättningen i Helsingfors. För närvarande hör den dagliga ledningen av narkotikabrottsutredningen till Kyllönens uppgifter. 

Enligt motiveringarna till Årets polis har Kyllönen en utomordentlig bild av mängden och kvaliteten, marknaden, användarna och gatuhandeln i huvudstadsregionen i fråga om narkotika. 

Den Kyllönenledda gruppen utreder årligen hundratals narkotikabrott och tiotals grova narkotikabrott. Förundersökningarna görs i nära samarbete med olika polis- och tullmyndigheter.

– Kyllönen har tack vare sin långa erfarenhet utmärkta förbindelser till andra förundersökningsmyndigheter och är som person omtyckt i myndighetssamarbetet, konstateras det i motiveringarna.

Övergripande tillvägagångssätt

Även om Kyllönens huvuduppgift vid polisinrättningen i Helsingfors är att utreda narkotikabrottslighet och realisera det straffrättsliga ansvaret har han ett övergripande tillvägagångssätt i sitt arbete.

Han förstår droganvändarna, deras anhöriga och närmaste krets och strävar efter att aktivt såväl i tjänsten som i sina andra aktiviteter hänvisa berörda personer till vård och att upplysa om riskerna med narkotika så att människor ska få en så realistisk bild som möjligt både av hur narkotikaanvändningen på gatan och i hemmen ser ut och av det övergripande narkotikaläget i huvudstadsregionen.

Inställningen till droger har blivit positivare

Narkotikabrottslighetens karaktär har enligt Kyllönens egna ord förändrats oerhört under hans karriär. Droger har blivit vardag i det finländska samhället.

– Förr var narkotikabrottsligheten i högsta grad dold brottslighet och man förhöll sig avvisande till droger och droganvändare. Nu har man börjat förhålla sig mera positivt till droger, det finns flera som använder droger och myndigheterna beslagtar mycket stora mängder narkotiska medel. 

Problem kan lösas i samarbete

Finland är i topp i Europa när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år. Narkotikadödsfallen har ökat i Finland under hela 2000-talet och kostnaderna för specialsjukvård relaterad till narkotikaanvändning har stigit. 

Kyllönen påminner om att ingen aktör ensam kan lösa problemen. Arbetet kräver samarbete mellan såväl polisen, städerna, välfärdsområdestjänsterna som aktörer inom tredje sektorn. 

– Jag hoppas att alla parter ska satsa på samarbete för att få läget att vända i en bättre riktning.

Riktiga fakta kan ändra attityderna

Jari Kyllönen har märkt att attityden till droger har blivit mera positiv också bland unga. Många unga anser att cannabis är en mycket ”bättre” drog än alkohol.

– Även om ungdomarna vet mera om droger än deras föräldrar, vet inte heller de allting och många saker i anknytning till rusmedel kommer som en överraskning för dem. 

Enligt Kyllönens uppfattning kan förmedling av riktiga fakta ändra ungdomars inställning till rusmedel. Det finns ett brinnande behov av riktiga fakta.

– Jag får ofta frågan hur jag orkar gå och tala om droger? Jag brukar svara att om någon ungdom tackar nej när den blir erbjuden droger så har jag förtjänat min lön. 

Kyllönen beklagar att det inte finns obegränsat med tid och att det inte är går att delta i allt.

– I tiderna rörde vi oss mycket i skolorna och också på lektionerna, men numera räcker tiden omöjligt till för det. Genom konserterna når vi stora publiker på en gång, tillägger Kyllönen.

Kyllönen och hans kollega Maija Aunio har sedan 2017 uppträtt tillsammans på upplysningskonserterna Pidä huolta! som är riktade till ungdomar. För detta upplysningsarbete belönades parhästarna med titeln Stadin Skoude. 

47:e Årets polis

Jari Kyllönen är 47:e i ordningen som Årets polis. Han uppskattar det högt.

– Att bli utsedd till Årets polis är den största hedersbetygelsen en enskild polis kan få. Jag blev mycket överraskad och glad. Personligen känner jag ett otal stålhårda proffs, av vilka vem som helst hade förtjänat denna hedersbetygelse och jag vill i det här sammanhanget uttrycka dem alla min stora högaktning för deras arbete och de lärdomar de har gett mig, konstaterade han när priset offentliggjordes.

Årets polis utses i samarbete av Helsingin Nuorkauppakamari, Finlands Polisorganisationers Förbund och Polisstyrelsen. Valet offentliggjordes fredagen den 28 oktober i Vita salen i Helsingfors. 
 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Helsingfors Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet