Avlivningsorder på varg i Kurikka

Utgivningsdatum 20.11.2023 15.49
Nyhet

Polisen har idag gett order om avlivning av en varg i Ala-Valli i Jalasjärvi. Under hösten har det gjorts många vargobservationer på gårdsområden i bosättningen i Jalasjärvi och det här är den andra avlivningsordern som ges i området.

Tidigare under hösten gav polisen en order om fördrivning av varg på området. Fördrivningen gav inte resultat och vargarna återvände till gårdsområdena i närheten av människorna och den 21.10.2023 gavs den första ordern om avlivning av en varg. En varg avlivades med hjälp av skjutvapen den 1.11.

Efter detta har vargarnas gårdsbesök fortsatt. Vargarna har inte visat rädsla för människor och rört sig på gårdar i bosättningen samt orsakat hot och fara för människor. Situationen är allvarligt och förpliktigar polisen att omedelbart skrida till åtgärder.

Utgående från de uppgifter som tidigare fåtts i samband med tidigare fördrivningar samt avlivning ger inte en ny fördrivning resultat utan som enda alternativ kvarstår avlivning.

Avlivningsordern är i kraft under tiden 21.11. kl. 8.00 - 5.12. kl 18.00 varefter saken vid behov bedöms på nytt.
 

Kurikka Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Övervakning och larmverksamhet