Bilisterna uppmanas beakta vägarnas skick och snödrivorna i vårvintertrafiken

Utgivningsdatum 10.3.2022 13.10 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 13.14
Nyhet

Polisen i Västra Nyland vill påminna trafikanterna om ett par saker som är aktuella på vårvintern. För det första är vägarna i dåligt skick. För det andra finns det snödrivor i tätorterna.

I vinter har vägarna blivit utsatta för särskilt hårda påfrestningar. Det finns knappast någon bilist som inte har lagt märke till de otaliga tjälskadorna. Vägarna rustas upp hela tiden, men trots det råkar bilisterna ut för gropar, vattensamlingar och isspår. 

– Vi uppmanar därför bilisterna att sänka hastigheten och komma ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd för att undvika farliga situationer och fordonsskador. Om avståndet till bilen framför är minimalt hinner man inte upptäcka gropar i vägen, säger kommissarie Hannu Kontola. 

Polisen uppmanar också bilförarna att undvika kraftiga och snabba väjningar som kan leda till att de förlorar kontrollen över fordonet. 

En annan viktig sak som Kontola vill lyfta fram är snödrivorna som bildats särskilt i tätorter. Drivorna skymmer sikten bland annat vid övergångsställen och i korsningar. 

– Snödrivorna gör det svårt att upptäcka fotgängare som stiger ut på övergångsställena. Därför är det nu viktigt att vara särskilt uppmärksam när man närmar sig ett övergångsställe, betonar Kontola.

När snön körs bort uppstår det också situationer där lastbilar tillfälligt kan vänta till exempel mitt i en korsning medan snön lastas på dem. I dessa situationer krävs det tålamod och uppmärksamhet av bilisterna. 

– Den som befinner sig på den oframkomliga filen är självfallet väjningspliktig. Fordonen som samlar in snö kan också röra sig något oväntat på körfälten och därför bör hastigheten på dessa ställen vara mycket låg för att garantera säkerheten för alla, påminner Kontola.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik