Bloggen: En rolig grej kan vara ett cyberbrott

Utgivningsdatum 25.10.2022 10.13
Nyhet

Polisbloggen talar om cyberbrottsligheten bland ungdomar och hur den kan åtgärdas. Cybercrime Exit är ett projekt där polisen strävar efter att förebygga och bekämpa cyberbrottsligheten bland ungdomar.

Unga och minderåriga ligger högt i polisens statistik över cyberbrott, i Finland och internationellt. Projektchefen för Centralkriminalpolisens projekt Cybercrime Exit, Viivi Lehtinen, och inspektör Aki Somerkallio skriver i polisbloggen om sina iakttagelser om de ungas roll i den föränderliga cybermiljön.

– Hos barn och unga börjar brottsspiralen i anknytning till datanäten med lindriga brott och övergången till en allvarligare, i regel till en ekonomiskt motiverad brottsspiral, kan ske redan före 15 års ålder, alltså före straffbarhetsåldern. Omständigheter som påverkar de ungas cyberbrottslighet är ung ålder, tekniskt intresse och tekniska kunskaper och särskilt i början av brottsspiralen icke-traditionella motiv, såsom experimentlusta, nyfikenhet, försoffning och okynne, sägs det i bloggen.

Läs hela bloggen: En rolig grej kan vara ett cyberbrott

Bloggen publiceras inom ramen för Europeiska unionens cybersäkerhetsmånad (Cyber Security Month).

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter