Brottshelhet kring personer som arbetar inom säkerhetssektorn - fyra personer häktade

Utgivningsdatum 29.12.2022 11.07 | Publicerad på svenska 4.1.2023 kl. 11.28
Nyhet

Polisen i Östra Nyland utreder en omfattande härva av misshandelsbrott som anställda inom säkerhetsbranschen i arbetet riktat mot klienter, där minst sex väktare som är anställda vid samma företag misstänks för flera fall av misshandel av varierande grad i huvudstadsregionen.

– Onsdagen den 28 december 2022 greps tre personer i samband med brottshelheten på sannolika skäl misstänkta för misshandel av varierande grad, berättar kriminalkommissarie Timo Luoto.

Förra helgen grep polisen i anknytning till brottshelheten totalt sex personer som arbetar som väktare. Utöver de som häktades på onsdagen kommer även de övriga två att begäras häktade på torsdagen.  För den ena har häktningsförhandlingarna redan förts och han har häktats på sannolika skäl. Det kan ännu bli nya misstänkta i fallet.

Polisen uppmanar fortfarande alla som upplever sig ha blivit illa behandlade eller misshandlade av väktare, att med låg tröskel höra av sig till polisen i Östra Nyland på e-postadressen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi

– Förundersökningen av den här omfattande brottshelheten är bara i sin inledande fas, och därför har polisen inte mer information att ge i det här skedet. Fallen väcker stort intresse både i samhället och i medierna, så vi informerar mer om fallet när det är möjligt att göra det utan att äventyra utredningen, fortsätter Luoto.

– Det är väldigt viktigt för utredningen att vi når alla offer, säger Luoto. 

Tillståndsövervakning är en del av polisens viktiga arbete

– Tillståndsövervakningen är en del av polisens viktiga arbete och något som vi utför fortlöpande. Vi kommer att höra klienterna även i fallen som ingår i denna helhet och ska göra en bedömning om de längre har förutsättningar att inneha tillståndet, berättar kommissarie Juha Juurinen vid polisinrättningens tillståndsövervakning.

Enligt lagen om privata säkerhetstjänster ska ett godkännande som väktare återkallas helt och hållet eller för viss tid, om väktaren inte längre uppfyller de i lagen föreskrivna kraven. Väktaren har till exempel genom en dom som har vunnit laga kraft dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som väktare. Anledningen kan också vara att väktaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som godkännandet som väktare har förenats med.

– Enligt lagen ska en person som fungerar som väktare vara redbar, tillförlitlig och ha personliga egenskaper som lämpar sig för en väktares uppgift, säger Juurinen.

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Övervakning och larmverksamhet