Centralen för utredning av penningtvätt har lagt ut två utredningar om finansiering av terrorism

Utgivningsdatum 12.5.2021 11.03
Nyhet

Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat två utredningar om finansiering av terrorism. Sammandragen på finska är offentliga och kan nu laddas ner.

Till Utredningscentralens lagstagstadgade uppgifter hör att förhindra, avslöja och utreda finansiering av terrorism och att föra sådana ärenden till utredning. Som en del av sin uppgift att förhindra finansiering av terrorism, har Utredningscentralen i två utredningar undersökt finska särdrag, sammandragen på finska kan laddas ner från länken nedan.

I utredningen Selvitys terrorismin rahoittamisen ominaispiirteistä [Utredning om särdrag för finansiering av terrorism] var avsikten att identifiera särdragen i de rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner, som lämnades till Centralen för utredning av penningtvätt, i vilka det fanns tecken på terrorism eller finansiering av terrorism. 

I utredningen Terrorismin rahoittamisen liittyvät tuomiot Euroopassa 2015–2020 [Domar som har samband med finansiering av terrorism i Europa 2015–2020] jämförs de domar domstolarna i Europeiska unionens medlemsländer gett för finansiering av terrorism och vilka avvikelser det finns i förhållande till Finland. 
 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter