Rahanpesun selvittelykeskukselta kaksi selvitystä terrorismin rahoittamisesta

12.5.2021 11.03
Uutinen

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus on julkaissut kaksi selvitystä terrorismin rahoittamisesta. Selvitysten julkiset tiivistelmät ovat nyt ladattavissa.

Rahanpesun selvittelykeskuksen yksi lakisääteisistä tehtävistä on terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen. Osana terrorismin rahoittamisen torjunnan tehtäväänsä Rahanpesun selvittelykeskus on tutkinut Suomen erityispiirteitä kahdessa eri selvityksessä, joiden tiivistelmät ovat nyt ladattavissa alla olevista linkeistä.

Selvitys terrorismin rahoittamisen ominaispiirteistä -selvityksessä on pyritty tunnistamaan, mitä ominaispiirteitä on niissä Rahanpesun selvittelykeskukselle tehdyissä epäilyttävää liiketoimea koskevissa ilmoituksissa, joissa on ollut viitteitä terrorismista tai sen rahoittamisesta. 

Terrorismin rahoittamiseen liittyvät tuomiot Euroopassa 2015–2020 -selvityksessä on verrattu Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuomioistuimissa annettuja terrorismin rahoittamista koskevia ratkaisuja, ja millä tavalla tilanne poikkeaa Suomesta.
 

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen
keskusrikospoliisi
rahanpesu
rikosasiat
terrorisminvastainen toiminta