Centralkriminalpolisen fortsätter utredningarna på havet

Utgivningsdatum 16.10.2023 17.27
Nyhet

Undersökningarna av skadorna på gasledningen och telekommunikationskabeln har fortskridit under helgen. Den tekniska undersökningen på olycksplatsen har fått fortsätta.

Centralkriminalpolisen har under helgen fortsatt sin utredning av de händelser som ledde till skadorna på gasledningen och telekabeln. Det finns fortfarande flera utredningslinjer, som alla drivs parallellt.

Som ett led i utredningen har polisen undersökt de fartyg som var närvarande vid tidpunkten för händelsen och undersöker deras aktiviteter i området.

– Utredningen är fortfarande i ett mycket aktivt skede, med flera fronter som arbetar samtidigt, säger överkommissarie Risto Lohi.

– Redan nu har en mycket stor mängd information samlats in om vad som hände, och den analyseras hela tiden, säger Lohi.

Under måndagen har polisen fortsatt förberedelserna i samarbete med myndigheterna för att genomföra en mer detaljerad teknisk undersökning av området, men på grund av väderförhållandena har det ännu inte varit möjligt att genomföra alla åtgärder. Undersökningsområdet är omfattande och myndigheterna fortsätter att arbeta i området tills vidare.

Det internationella samarbetet som inleddes förra veckan har varit omfattande med myndigheter i olika länder, och det inhemska samarbetet med myndigheter såsom Gränsbevakningsväsendet har intensifierats ytterligare. 

Översatt av översättningsprogrammet

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter