Centralkriminalpolisen utreder dataintrång mot riksdagens datasystem

Utgivningsdatum 28.12.2020 12.37 | Publicerad på svenska 28.12.2020 kl. 14.05
Nyhet

Centralkriminalpolisen utreder ett dataintrång mot riksdagens datasystem, som riksdagen informerade om i dag den 28 december 2020.

Förundersökningen inleddes i slutet av hösten och saken utreds som misstänkt grovt dataintrång och spioneri. Polisen utreder hur dataintrånget gjordes och av vem eller vilka.

– Det är inte fråga om en slumpmässig gärning eller ett misstag.  I detta skede är ett alternativ att okända gärningspersoner med dataintrånget har kunnat skaffa sig information antingen för att gynna en främmande stat eller för att skada Finland. Intrånget har riktats mot flera än en person, men tyvärr kan vi inte utan att äventyra den pågående utredningen berätta hur många personer det är fråga om, säger kriminalöverkommissarie Tero Muurman vid Centralkriminalpolisen.

Vid utredningen samarbetar vi intensivt med inhemska myndigheter, bland annat med Skyddspolisen. Det har även förekommit internationellt samarbete. 

– Utredningen har framskridit bra. Insamlingen av information som har samband med fallet är mångsidig och omfattande och uppgifterna analyseras noggrant.  Utgående från resultaten kan utredningen koncentreras och nödvändiga kompletteringar göras. Detta fall är i Finland exceptionellt, allvarligt på grund av objektet och tråkigt för offren, säger Muurman.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Startsidans stor nyhet