Centralkriminalpolisen utreder ett dataskyddsbrott i riksdagen

Utgivningsdatum 12.2.2024 14.15 | Publicerad på svenska 12.2.2024 kl. 14.20
Nyhet

Polisen misstänker att en person som varit anställd av riksdagen i strid mot lagen sparat och förvarat personuppgifter som användes vid säkerhetsprövningar. Det misstänkta brottet har skett mellan åren 2017 och 2023.

 Enligt de uppgifter som kommit fram i början av förundersökningen finns det skäl att misstänka att sannolikt över 1 000 personer har utsatts för dataskyddsbrott. Det stora personantalet beror på att flera tjänstemän, byggnadsentreprenörer och deras underleverantörer var anställda av riksdagen vid tiden för det misstänkta brottet. Säkerhetsprövningarna gjordes för dessa personer och det är deras personuppgifter dataskyddsbrottet riktats mot.

 

Det görs inte säkerhetsprövningar för riksdagsledamöterna och brotten gäller därför inte dem.

 

–  I detta skede är polisen inriktad på att få tag på målsägandena och klarlägga deras yrkanden. Förundersökningen väntas bli färdig under våren, berättar Centralkriminalpolisens undersökningsledare, kriminalinspektör Tomi Taskila.

 

Polisen har ingen information som skulle tyda på att uppgifterna som förvarats på ett felaktigt sätt skulle ha använts för brott eller för annan skadlig verksamhet.

 

Riksdagen informerade om fallet den 12 februari 2024.

 

I detta skede av förundersökningen ger Centralkriminalpolisen ingen annan information om saken.