Dagen utan dödsfall blev verklighet – påföljder för 2000 förare på grund av säkerhetsbältes- och mobiltelefonförseelser

Utgivningsdatum 26.9.2022 13.35
Nyhet

Polisen övervakade 16–22 september i hela landet särskilt användningen av säkerhetsbälte, skyddshjälm och mobiltelefon. För försummelse att använda säkerhetsbälten på fram- eller baksätet fick 1095 förare en avgift för trafikförseelse medan 38 vårdnadshavare eller förare fick det för att ha försummat att använda säkerhetsanordningar för barn.

I motordrivna fordon användes skyddshjälm väl, eftersom bara 15 fall av hjälmförseelse konstaterades.

606 förare talade i mobil med telefonen i handen och 350 skrev meddelanden eller hade bara annars mobiltelefonen handen när de körde.

– Det som är anmärkningsvärt och oroväckande är den höga andelen förare som skriver meddelanden bland dem som använde mobiltelefon mot bestämmelserna, eftersom det är klart farligare att skriva än att tala i telefon. Det avleder uppmärksamheten från förarens huvuduppgift, säger polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen.

Till övriga delar överraskar resultaten inte. Betydligt fler påföljder registrerades nu än vid vårens övervakning, men enligt Katajisto beror det främst på att man nu kunde använda fler arbetstimmar för övervakningen än i våras. 

Enligt Katajisto var en särskilt positiv detalj att det enligt de preliminära uppgifterna inte dog någon i Finlands vägtrafik under den europeiska dagen utan dödsfall i trafiken den 21 september.