Demonstration kan orsaka betydande trafikstörningar i Helsingfors

Utgivningsdatum 6.6.2024 14.48
Nyhet

En demonstration på fredag, den 7 juni, kan orsaka betydande och långvariga trafikstörningar i Helsingfors. Polisen rekommenderar att man reserverar tid för att röra sig i centrum. Polisen kan vid behov styra trafiken till alternativa rutter.

Extinction Rebellion demonstrerar i Helsingfors innerstad fredagen den 7.6 från kl. 13.00. Polisen fick en anmälan om demonstrationen på torsdagen. Enligt anmälan kommer demonstrationen att bestå av fyra olika processioner.

– Polisen förhandlar alltid med arrangören av demonstrationen för att demonstrationen inte ska orsaka orimliga störningar för andra stadsbor. Om en demonstration genomförs på ett sätt som väsentligt strider mot lag, äventyrar allmän ordning och säkerhet eller hindrar trafiken, kan polisen ingripa i tillställningens gång genom att ge anvisningar och föreskrifter eller genom att i sista hand avsluta demonstrationen, berättar överkommissarie Jarmo Heinonen.

Polisens roll är att värna om demonstranternas yttrandefrihet den allmänna ordningen och säkerheten samt Helsingforsmedborgarnas rättigheter.

Avbrytande och avslutande av en demonstration bedöms alltid från fall till fall. Polisens anvisningar och vid behov föreskrifter samt de medel som används för att verkställa dem baserar sig på en helhetsbedömning av situationen. Polisen försöker alltid att i första hand förhandla med arrangören för att lösa situationen.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Trafik