Demonstrationer kan orsaka betydande trafikstörningar i Helsingfors centrum

Utgivningsdatum 4.10.2022 16.02
Nyhet

Demonstrationen på torsdagen den 6 oktober kan orsaka betydande och långvariga trafikstörningar i Helsingfors centrum. Polisen är också beredd inför motdemonstrationer.

Elokapina-miljörörelsen meddelar på sin webbplats att dess medlemmar kommer att demonstrera i Helsingfors varje dag 5–14 oktober och återvända till Mannerheimvägen den 6 oktober klockan 17. Ur polisens perspektiv är platsen inte lämplig för demonstrationer.

– Polisen förhandlar med arrangörerna av demonstrationerna för att demonstrationerna inte ska orsaka orimliga störningar för andra stadsbor. Polisen har till uppgift att trygga demonstranternas yttrandefrihet samt den allmänna ordningen och säkerheten, berättar överkommissarie Jarmo Heinonen.

Polisen försöker alltid att i första hand förhandla med arrangören för att lösa situationen. Om en demonstration genomförs på ett sätt som väsentligt strider mot lag, äventyrar allmän ordning och säkerhet eller hindrar trafiken, kan polisen ingripa i tillställningens gång genom att ge anvisningar och föreskrifter eller genom att i sista hand avsluta demonstrationen.

Avbrytande och avslutande av en demonstration bedöms alltid från fall till fall. Polisens anvisningar och vid behov föreskrifter samt de medel som används för att verkställa dem baserar sig på en helhetsbedömning av situationen.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet